Reststroom champignonteelt blijkt goed alternatief voor industriële mest

Reststroom champignonteelt blijkt goed alternatief voor industriële mest
Voor het drogen van de champost is in Ysselsteyn een bio-energiecentrale gebouwd.

Klimaatverandering en productiegedreven landbouw leiden tot een verschraling in de land- en tuinbouwsector. De oplossing kan liggen bij de champignonteelt. Zo worden in Limburg reststromen uit champignonkwekerijen verwerkt tot een organische mestkorrel en bodemverbeteraar, als alternatief voor industrieel mest.

Vroeger waren champignons iets exclusiefs, maar we zijn ze in de loop der jaren steeds meer gaan consumeren. Bijvoorbeeld als pizzabeleg of vleesvervanger. Nederland telt ongeveer honderd champignonkwekerijen, waarvan de meeste gevestigd zijn in het zuiden van het land. Zo’n 80% van hun productie is bestemd voor de export. In Nederland kopen we champignons vooral vers, maar de exportchampignons worden na de oogst vaak ingevroren of ingeblikt. Onder meer Duitsland is een grote afnemer van Nederlandse champignons.

Champost

Het aantal Nederlandse champignonkwekerijen is de afgelopen jaren sterk gedaald, maar door schaalvergroting zijn ook mogelijkheden ontstaan voor investeringen in vernieuwing en verduurzaming. De sector is geschikt voor het sluiten van kringlopen: cradle to cradle. Een voorbeeld hiervan is het hergebruiken van champost, beter bekend als champignonmest. Champost bestaat uit paardenmest, dat samen met stro, kalk en kippenmest gecomposteerd wordt. Champignonkwekers leggen eerst een circa 18 centimeter dikke laag champost. Hier komt een laagje dekgrond overheen. Die grond bestaat voor 80 procent uit veen en bevat naast voedingsstoffen ook de sporen van de champignons. Top- en onderlaag worden na de oogst verkocht als champost.

champost

Milieuwetgeving

Nederlandse champignonkwekers vervoeren jaarlijks grote hoeveelheden champost naar land- en tuinbouwers in de regio, die de champignonmest gebruiken om hun gronden te verrijken. Vanuit milieuwetgeving mag echter na september geen champost meer worden uitgereden. De sector heeft oplossingen ontwikkeld om de champost breder en duurzamer in te zetten. Vanwege zijn hoge organische stofgehalte kan champost ook gebruikt worden om de door de oorlog uitgeputte landbouwgrond in Oekraïne weer vruchtbaar te maken. Daartoe moet de champignonmest wel geschikt worden gemaakt voor vervoer over langere afstanden.

De champost wordt gedroogd en tot mestkorrels geperst die lokaal én internationaal kunnen worden verkocht”

Champost als biologisch alternatief

Het Organic Nutrition Centre (ONC) in Ysselsteyn (Venray) maakt dit mogelijk. De champost uit lokale kwekerijen wordt er gedroogd en tot mestkorrels geperst. Die kunnen lokaal én op internationale schaal worden verkocht. Eerst wordt machinaal de veenlaag eraf gehaald. De zware, waterhoudende veengrond wordt vervoerd naar regionale akkerbouwers. Wat overblijft wordt gedroogd en gecomprimeerd tot compostkorrels. Zo ontstaat een duurzaam alternatief voor industrieel mengmest dat toepasbaar is in de akkerbouw, sierteelt en de tuin. Het is lang houdbaar en kan in big bags of kleine zakken worden verpakt. Het weegt slechts een derde van de oorspronkelijke champost. Daardoor kan het kostefficiënter worden vervoerd. Dat is vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen economisch interessant.

Bio-energiecentrale

Voor het drogen van de champost is in Ysselsteyn een bio-energiecentrale gebouwd met een capaciteit van 12,4 megawatt. Hier worden duurzaam gewonnen snoeihout en biomassa uit de omgeving verbrand en omgezet in warmte en elektriciteit. Voor het project is subsidie verstrekt vanuit de stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE+). De warmte wordt ingezet voor het drogen van de champost. De champignonkweekkamers en sorteerlijnen draaien op de opgewekte energie. Ook restwarmte wordt ingezet in de kwekerij. De groene stroom die overblijft, wordt teruggeleverd aan het net. Uit de installatie kan ook stoom worden afgetapt. Die wordt weer gebruikt voor stoomreiniging. Dit werkt ziektewerend en houdt de champignonkweek gezond.

Klimaatneutrale bedrijfsvoering

De bouw van het ONC is jarenlang voorbereid. De initiatiefnemer, een grote champignonkwekerij, wordt hierdoor veel minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat is goed voor het milieu en de portemonnee. De huidige energieprijzen zijn immers ook voor champignonkwekers een enorme uitdaging. In de zomer van 2022 is het champostverwerkingscentrum in bedrijf gegaan en de eerste ervaringen zijn positief. Er wordt zelfs meer restwarmte overgehouden dan aanvankelijk gecalculeerd. De energiecentrale en de compostdrogerij dragen hiermee bij aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Automatiseringspartner

De energiecentrale en de verwerkingsfabriek draaien op moderne industriële automatiseringstechnologie die in relatief korte tijd geïmplementeerd is. Om de deadline te halen, zijn meerdere werkpakketten parallel aan elkaar uitgevoerd. Door nauwe afstemming tussen alle betrokken leveranciers en de system integrator is een goed werkend en veilig ecosysteem ontstaan, inclusief ATEX-zoneringen en noodstopcircuits. Verdere optimalisaties op zowel mechanisch als automatiseringsgebied zullen ertoe leiden dat het proces in de toekomst nog efficiënter wordt.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Actemium, kennispartner van VMT.

 1. Circulaire productie in food? Met deze 6 maatregelen wil het kabinet dit stimuleren
 2. Mérieux NutriSciences neemt duurzaamheidsexpert Blonk over
 3. Van apps tot bier van ontbijtgranen: voedselverspilling en upcycling in de praktijk
 4. NVWA en VWS staan test met slimme houdbaarheidsindicator toe op vers pluimveevlees
 5. Tony's Chocolonely haalt De Vegetarische Slager weer in als duurzaamste merk van Nederland
 6. Future Food Tech summit: Dit is nodig voor een veerkrachtig voedselsysteem
 7. FrieslandCampina Ingredients opent duurzame productiefaciliteit voor lactoferrine
 8. Unilever over duurzaamheid: 'De transities waar we voor staan, kunnen we ook als groot bedrijf niet alleen'
 9. Herbruikbare verpakking voor koffie? Peeze test emmer voor grootverbruikers
 10. Van Eco-score tot procestimator: tools om duurzaamheid in kaart te brengen
 1. Handig overzicht: 5 praktijkcases over circulair produceren in food - van zuivel tot verpakken
 2. Verpakken 2030: Alleen nog plastic als het echt niet anders kan
 3. Albert Heijn wil van Beter voor Natuur & Boer een topkeurmerk maken
 4. Europa zet met nieuwe verpakkingsregels in op hergebruik, minder verpakkingen en meer recyclecapaciteit
 5. Meten en communiceren van duurzaamheid: hoe doen foodbedrijven dat?
 6. Waterlinzen of bierdraf duurzaam drogen? Met microgolven kan het efficiënt en CO2-neutraal
 7. Stappenplan: Zo breng je de CO2-uitstoot in kaart
 8. Producten ontwikkelen met ge-upcyclede ingrediënten? Dit zijn 5 tips van experts
 9. Dit doen Verstegen, Colzaco en Dutch Cuisine om  biodiversiteit te bevorderen
 10. Hoe pak je duurzaamheid praktisch aan? Foodbedrijf Vezet vertelt hoe ze met experts CO2-emissies in kaart bracht