Voedselverspilling tegengaan? Reststromen hergebruiken? Zo doen deze 16 bedrijven dat

Reststromen hoogwaardig hergebruiken, daar schreef VMT dit jaar veel over. Startups storten zich op het onderwerp. Maar ook grote bedrijven haken bij het onderwerp aan, al dan niet samen met startups. Upcycling is een grote trend voor 2023, maar dit jaar gebeurde er al heel veel. Lees in dit artikel hoe 16 bedrijven dit onderwerp aanpakken.