Fraude in de voedingsindustrie: zo zit het met verantwoordelijkheid en meldplicht

Wat is de geldende wet- en regelgeving op het gebied van fraude in de voedingsindustrie? Hoe zit het met de verhouding tussen het in de handel brengen van onveilige levensmiddelen, de meldplicht en het strafrechtelijke artikel 174? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Tijdens het Food Law Event op 7 juni vertellen Marijn van Tuijl, Lauren Dallau en IJsbrand Velzeboer alles over het onderwerp.
Delen:
Alles over fraude in de voedingsindustrie tijdens het Food Law Event op 7 juni

Ook dit jaar organiseert VMT het jaarlijkse Food Law Event. Na twee jaar digitale updates, dit jaar eindelijk weer een fysiek event in Maarssen. Tijdens deze dag wordt je bijgepraat over onderwerpen als gezonde voeding, fraude, Nationale Aanpak Productverbetering, Infoblad 85, Front of Pack voedselkeuzelogo’s, biologische wetgeving, allergenen, etikettering van vega(n) voedingsmiddelen, contractuele afspraken, spanningsvelden bij THT en TGT en misleiding.

Fraude in de voedingsindustrie

Wat is de geldende wet- en regelgeving op het gebied van fraude in de voedingsindustrie? Hoe zit het met de verhouding tussen het in de handel brengen van onveilige levensmiddelen, de meldplicht en het strafrechtelijke artikel 174? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Hoe ziet het beleid vanuit de NVWA eruit en hoe kun je hier als voedingsmiddelenproducent het beste mee omgaan? Marijn van Tuijl, advocaat bij Ploum Advocaten schets het wettelijke kader. Lauren Dallau, coördinerend specialistisch inspecteur strafrecht bij de inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA, vertelt meer over hoe de NVWA omgaat met het in de handel brengen van onveilige levensmiddelen. Vervolgens is er ruimte voor discussie tussen de sprekers en IJsbrand Velzeboer over legaal maar onwenselijk gedrag, waarbij de randen van fraude worden opgezocht.

Marijn van Tuijl

Marijn van Tuijl is advocaat en partner bij Ploum in Rotterdam. Na zijn rechtenstudie is Marijn begonnen als bedrijfsjurist en heeft na 5 jaar de overstap gemaakt naar de advocatuur. Zijn werkterrein is altijd geweest de internationale goederenhandel en het overheidstoezicht daarop door onder meer de NVWA en de douane. Marijn is vooral werkzaam voor bedrijven in de sectoren food, feed en andere gereguleerde producten. Hij wordt regelmatig ingeschakeld in zaken waar door de NVWA handhavend wordt opgetreden en/of waarin het betrokken bedrijf wordt verdacht van fraude.

Lauren Dallau

Lauren Dallau is coördinerend specialistisch inspecteur strafrecht bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie is ze in 2014 begonnen bij de NVWA-IOD als jurist in de lopende strafrechtelijke onderzoeken als adviseur van de onderzoeksleider en de officier van justitie. Het NVWA-domein heeft haar passie voor de puzzel van het bijzonder strafrecht aangewakkerd en niet meer losgelaten. In de afgelopen zeven jaar heeft Lauren zich gespecialiseerd in de toepassing van Europees recht binnen het nationale (economische) strafrecht. Sinds januari 2022 houdt ze zich bezig met de strategische beleidsontwikkeling binnen de IOD op het gebied van het strafrecht.

IJsbrand Velzeboer

IJsbrand Velzeboer is directeur bij Scienta Nova. Na zijn studie voedingsmiddelentechnologie begon IJsbrand Velzeboer in 1978 met de internationale verkoop van machines, waar hij veel kennis opdeed van verwerkingsprocessen. In 2000 startte Velzeboer zijn bedrijf Scienta Nova dat zich momenteel toelegt op opleidingen, inspecties en onderzoek. In zijn recent verschenen boek: ‘Leugens op mijn bord’ geeft Velzeboer de onredelijke prijsdruk van de supermarkten de schuld van het geklooi met ons voedsel.

Bekijk het hele programma en meld je aan