Perslucht reinigen? Houd rekening met de drie B's

Perslucht reinigen? Houd rekening met de drie B's

Perslucht wordt in veel toepassingen in de voedselindustrie gebruikt. Contaminatie van perslucht kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van een product. Omdat het onderwerp perslucht bij veel bedrijven echter een ondergeschoven kindje is, wijst BEKO Technologies graag op het belang van goede kwaliteit perslucht.

Sara Deckers is specialist persluchtkwaliteit bij BEKO Technologies. Het familiebedrijf richt zich met name op het fabriceren en leveren van persluchtbehandelingssystemen. “Perslucht is niets anders dan lucht die door een compressor is samengeperst en vervolgens door een leiding wordt geleid. Alles wat na de compressor komt, nemen wij voor onze rekening, zoals filtratie, droging en meettechniek. Aanwezige vervuiling in de leidingen proberen we zo te meten en weg te nemen."

Perslucht kan best wat vervuilende elementen bevatten, want het is gewoon lucht die uit de omgeving komt. "Zo kunnen er pollen, bacteriën, olie en stof in zitten. Maar vooral vocht, warmte en olie zijn de grootste risico’s, omdat zij de groei van micro-organismen bevorderen. Aangezien in de voedselindustrie perslucht vaak wordt gebruikt om producten schoon te blazen of te transporteren, moet die lucht natuurlijk zo schoon mogelijk zijn. Je wilt bijvoorbeeld niet dat de lucht die wordt gebruikt om ijs luchtig te maken, vervuild is. Of dat lucht die poeder door leidingen moet blazen vochtig is.”

De algemene richtlijnen voor persluchtkwaliteit zijn breed maar simpel: contaminatie door perslucht mag niet”

Lucht moet schoon zijn

BEKO Technologies levert applicaties waardoor bedrijven zeker weten dat de perslucht die zij gebruiken ook echt schoon is. “De algemene richtlijnen voor persluchtkwaliteit zijn breed maar simpel: contaminatie door perslucht mag niet. Wij vertalen deze en andere richtlijnen naar cijfers, naar kwaliteitsklassen: in welke mate moet de perslucht stofvrij, droog en/of olievrij zijn om besmetting te voorkomen? Samen met de klant bespreken we de gewenste kwaliteitsklasse, om te bepalen welke apparatuur het bedrijf nodig heeft om de perslucht naar hun individuele eisen te optimaliseren.”

De drie B’s

Deckers wijst bedrijven op de drie ‘B’s’ die BEKO Technologies levert: benchmarking, behandeling en bewaking. Een stukje bewustwording van risico’s is echter de basis waar het mee begint, zegt Deckers. “Veel bedrijven werken ermee maar denken er niet over na wat er op het spel staat als perslucht niet in orde is. Daarom is het belangrijk een nulmeting te doen aan de hand van een Air Quality Audit, een benchmark waarmee je kijkt wat de kwaliteit van jouw perslucht precies is."

"We werken daarbij volgens ISO 8573.1, een richtlijn met eisen voor de veiligheid van perslucht. Vervolgens ga je aan de hand van de uitkomsten aan de slag met de behandeling. Stel dat er uit de benchmark komt dat de lucht droger moet zijn, dan kunnen wij daar het juiste product bij leveren. Je doet daarna weer een meting en vervolgens bewaak je de kwaliteit van je perslucht met die nieuwe uitkomsten ernaast.”

Focus

BEKO Technologies’ kracht ligt vooral in de focus op de behandeling en bewaking, aldus Deckers. “Het is niet voldoende om een goede compressor te hebben. Dat is geen garantie dat je perslucht op orde is. Met onze kennis en diensten zorgen we dat alles wat na die compressor gebeurt, ook veilig en schoon is.”

Dit artikel is gesponsord door BEKO Technologies.