Persluchtkwaliteit: misschien niet sexy, wel van groot belang

Persluchtkwaliteit: misschien niet sexy, wel van groot belang

De toepassingen van perslucht zijn oneindig: pneumatiek, sorteren, filteren, beluchten, verpakken, reinigen. “Maar perslucht vormt een risico, zeker in de voedingsmiddelenindustrie”, zegt Sara Deckers, specialist persluchtkwaliteit bij BEKO Technologies B.V. “We vertalen de richtlijnen voor perslucht­kwaliteit in harde cijfers, om inzicht te geven in de kwaliteit ervan en samen met de klant te kijken of er bedrijfsaanpassingen nodig zijn om de risico’s te beperken.”

Perslucht is niets anders dan samengeperste lucht uit de omgeving. Daar zit natuurlijk vervuiling in. Maar vooral vocht, warmte en olie zijn de grootste risico’s, omdat zij de groei van micro-organismen bevorderen. En hoewel de link tussen perslucht en MOSH en MOAH – componenten uit minerale oliën die kankerverwekkend kunnen zijn – nog niet officieel gelegd is, kun je je voorstellen dat de olie in perslucht ook in voedsel terecht kan komen.”

Elk proces is anders

“Natuurlijk is elk proces anders”, legt Deckers uit. “Voor het reinigen van de snijlijnen in bijvoorbeeld de vleesproductie wil je schone perslucht. Maar als het product daarna nog gesteriliseerd of gepasteuriseerd wordt, is de persluchtkwaliteit van minder groot belang. Eventuele pathogenen worden dan naderhand onschadelijk gemaakt. Maar als je bijvoorbeeld perslucht gebruikt om ijs luchtiger te maken, dan mag er niets in de perslucht aanwezig zijn dat de voedselveiligheid in gevaar brengt.”

Contaminatie door perslucht mag niet. Punt.”

Kwaliteitsklassen

“De algemene richtlijnen voor persluchtkwaliteit zijn nogal breed, maar eenvoudig: contaminatie door perslucht mag niet. Punt. Bij BEKO vertalen we deze en andere richtlijnen naar cijfers, naar kwaliteitsklassen: in welke mate moet de perslucht stofvrij, droog en/of olievrij zijn om besmetting te voorkomen? Samen met de klant bespreken we de gewenste kwaliteitsklasse, om te bepalen welke apparatuur het bedrijf nodig heeft om de perslucht naar hun individuele eisen te optimaliseren.”

Valideren

“Vervolgens dient de kwaliteit van de perslucht bewaakt te worden. Het volstaat niet om de denken: ik heb een goede installatie die jaarlijks wordt onderhouden, dus dat zit wel goed. De persluchtkwaliteit moet echt gemeten en bewaakt worden, anders weet je nog niets. Vergelijk het maar met je auto: die breng je elk jaar naar de garage voor onderhoud, maar een lekke band kun je altijd krijgen. Door metingen uit te voeren, kun je problemen inzichtelijk maken en snel handelen om je proces te beschermen.”

Bewustwording

“Hoewel de aandacht voor persluchtkwaliteit toeneemt, is het nog altijd een ondergeschoven kindje. Ook zie ik dat kwaliteitsauditoren vaak onvoldoende kennis hebben van perslucht, wat ook begrijpelijk is. Daar ligt voor ons nog een taak weggelegd: wij willen alle stakeholders bewustmaken van de noodzaak van een optimale persluchtkwaliteit, voor de borging van de voedselveiligheid en de bedrijfscontinuïteit. Wij geven daarom ook trainingen aan bedrijven, auditoren, trainers, enzovoorts, zodat ze inzicht krijgen in de installaties en kunnen bepalen of verbeteringen wenselijk zijn, om zo de risico’s te beperken.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met BEKO Technologies.