Digitale vingerafdruk van perslucht legt risico op contaminatie bloot

Digitale vingerafdruk van perslucht legt risico op contaminatie bloot

Vormt de perslucht in de productie-omgeving een risico of is er weinig kans op contaminatie van je product? Perslucht is vaak een ondergeschoven kindje: de producent is zelf verantwoordelijk voor de inschatting van het risico. Toch kan de perslucht wel degelijk allerlei contaminatie veroorzaken. Door het maken van een vingerafdruk van de perslucht kom je te weten hoe groot dit risico op contaminatie is.

Geen persluchtstroom is hetzelfde. Zelfs twee identieke installaties kunnen verschillende waarden aangeven als je de hoeveelheid stof, vocht en olie gaat meten. Deze contaminatie is namelijk afhankelijk van de buitenlucht die aangezogen wordt en die kan aan de andere kant van het gebouw compleet anders zijn.

Denk aan de locatie van een industrieterrein: wordt de lucht vlak bij de weg aangezogen of die van een weiland? Door het uitvoeren van een digitale inline meting kunnen de waardes van stof, vocht en olie nauwkeurig aangegeven worden. Als een vingerafdruk die als het ware de persluchtkwaliteit identificeert.

Vertaalslag van de normen

Waar de kwaliteitsnormen als BRC of IFS slechts zeggen dat perslucht geen contaminatie mag veroorzaken, laat een vingerafdruk concreet in cijfers zien hoe groot het risico op contaminatie is. De digitale meting conform ISO 8573.1-2010 geeft cijfers die gerelateerd kunnen worden aan de ISO-tabel. In deze ISO-tabel kan afgelezen worden in welke klasse de perslucht valt. Uiteraard maakt het verschil of de perslucht direct in contact komt met het product of indirect. Ook hier zijn door de VDMA definities voor opgesteld. In de ISO-tabel wordt met de klasse-indeling dan ook rekening gehouden met direct of indirect contact van de perslucht.

Bewustwording

Het is goed om te beseffen dat zich in perslucht allerlei contaminanten als stof, vocht en olie kunnen bevinden. Daarnaast kan de warme omgeving van de compressorruimte in combinatie met vocht een ideale broedplaats zijn voor micro-organismen. Alle reden om de perslucht niet alleen jaarlijks door de leverancier te laten controleren, maar ook zelf te (laten) meten.

Auditors van verschillende certificerende instellingen worden ook steeds vaker opgeleid om te kunnen inschatten wat de risico’s van perslucht zijn en om testresultaten te kunnen interpreteren. Ook bij perslucht is transparantie en traceerbaarheid van belang.

Auditors van certificerende instellingen worden steeds vaker opgeleid om te kunnen inschatten wat de risico's van perslucht zijn”

Corrigerende maatregelen

Met de vingerafdruk van de perslucht in de hand kunnen eventuele maatregelen worden getroffen. Gebruikers kunnen andere en betere filters toepassen of kunnen een betere droger aan de compressor koppelen. Op deze manier wordt de persluchtkwaliteit sterk verbeterd.

Daarnaast is het natuurlijk zo dat een eenmalige meting, ook al is hij digitaal, geen garanties biedt voor de tijd erna. Uiteraard kunnen de metingen met regelmaat herhaald worden, maar ook is het mogelijk om zelf de inline meetapparatuur aan te schaffen om verzekerd te zijn van een constante persluchtkwaliteit.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met BEKO TECHNOLOGIES B.V.