Fost Plus recycleerde in 2021 bijna 90% van de verpakkingen

“Fost Plus recycleert bijna 90% van de verpakkingen die door haar leden op de markt gebracht worden, dankzij uniforme systemen en een eenduidige sorteerboodschap”, zegt Wim Geens, managing director van Fost Plus.
Delen:

De selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen door Fost Plus is goed voor een besparing van 850.000 ton CO2.

Beschikbaarheid hoogkwalitatief recyclaat

“Zowel thuis als buitenshuis zet Fost Plus belangrijke stappen vooruit om PMD, glas en verpakkingen in papier-karton in te zamelen voor recyclage en zo de materialenkringloop te sluiten. Door de recyclage maximaal naar België te halen, garandeert Fost Plus bovendien de beschikbaarheid van hoogkwalitatief recyclaat voor de lokale productie-industrie en creëert Fost Plus duurzame jobs.”

Meer dan de helft van de verpakkingen is met een of twee aanpassingen recyclebaar te maken

In 2021 recycleerde Fost Plus 29,7 kg glas, 16,6 kg papier-kartonverpakkingen en 16,4 kg PMD-materialen per inwoner. Het aandeel PMD, en dan voornamelijk plastic verpakkingsmaterialen, neemt daardoor verder toe, vooral door de verdere uitrol van de Nieuwe Blauwe Zak.

Door te recycleren, moeten er minder nieuwe, primaire grondstoffen gedolven worden om verpakkingen of producten te maken. Zo wordt transport over lange afstand en de uitstoot van broeikasgassen vermeden.

Onderzoeksbureau RDC environment berekende dat de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in 2021 goed was voor een besparing van 850.000 ton CO2. Dit is gelijk aan 315.000 wagens minder op onze wegen.

België gebruikt de Nieuwe Blauwe Zak

Sinds oktober 2021 sorteren alle Belgen hun verpakkingen in de Nieuwe Blauwe Zak. Dankzij de uitgebreide PMD-sorteerregels zamelde Fost Plus per inwoner vorig jaar gemiddeld zo’n 6 kg extra in ten opzichte van vroeger.

6 kilogram minder restafval

Dit betekent zo’n 6 kg minder restafval (en bijgevolg minder verbranding) per inwoner. Bij de intercommunales die al meer dan een jaar de Nieuwe Blauwe Zak gebruiken, liggen de rendementen zeer dicht tegen de voorspelde 8 kg extra per persoon en per jaar. Daarmee zit Fost Plus op schema om de verwachte bijkomende 100.000 ton verpakkingsmateriaal in te zamelen voor recyclage.

Dankzij de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak presteert België met een recyclagepercentage van 52% voor plastic beter dan de Belgische (50% ​ in 2021) en Europese (50% in 2025) doelstellingen.

3.000 ton extra PMD buitenshuis

Om de ingezamelde hoeveelheden verder op te krikken en sorteertwijfel over bepaalde verpakkingen weg te werken, investeert Fost Plus fors in sensibiliseringacties ​ en communicatiecampagnes. Zo werd in 2021 opnieuw een grootscheepse campagne opgezet in samenwerking met Valipac om het sorteren op de werkvloer te stimuleren.

Nieuwe rekenmethode

Als onderdeel van het Circular Economy Package legt Europa een nieuwe, geharmoniseerde methodologie ​ op om het recyclagepercentage te berekenen. De verschillende lidstaten moeten uiterlijk eind juni 2022 voor het eerst volgens die nieuwe meetmethodologie rapporteren naar Europa toe.

In België gebeurt dit door de Interregionale Verpakkingscommissie, zowel voor huishoudelijke als bedrijfsmatige verpakkingen (via Valipac). Fost Plus past deze goedgekeurde meetmethodologie om de gerecycleerde tonnen te berekenen daarom al toe op de resultaten van 2021.

Met succes: Fost Plus bereikt  een nieuwe mijlpaal in het buitenshuis inzamelen: 22.000 ton, oftewel 3.000 ton meer t.o.v. 2020, onder andere door 1.250 bedrijven die een premie konden uitbetaald krijgen voor het opstarten van een sorteertraject voor PMD.

Meer sorteercapaciteit, recyclage

Om de grotere hoeveelheden ingezamelde PMD-verpakkingen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te sorteren, besloot Fost Plus in 2019 om te investeren in vijf hoogtechnologische sorteercentra in België. In 2021 gingen er vier daarvan open. Het laatste, in Luik, zal eind 2022 operationeel worden.

Vijf nieuwe recyclagefabrieken

80% van de ingezamelde en gesorteerde verpakkingsmaterialen wordt in België gerecycleerd. Bovendien werkt Fost Plus hard aan bijkomende recyclagecapaciteit voor plastic.

De beslissing over de vijfde recyclagefabriek op Belgische bodem zit in de laatste fase.

Dankzij vijf nieuwe recyclagefabrieken zal vanaf 2024 meer dan 75% van het plastic verpakkingsmateriaal, waaronder PET-flessen, PE-folies, PET-schaaltjes, verpakkingen in HDPE en PP en gemengde plastic verpakkingen en folies, in eigen land gerecycleerd worden. De beslissing over de vijfde recyclagefabriek op Belgische bodem zit in de laatste fase.

Vijf nieuwe gemeentes maken de Click

Vanaf januari 2023 worden de bedrijven verantwoordelijk voor de zwerfvuilkost van hun verpakkingen. Het is een unieke kans voor Fost Plus om haar maatschappelijke rol verder op te nemen en bij te dragen aan een nette leefomgeving, en dat gaat hand in hand met extra recyclage.

Fost Plus startte in 2020 met de Click, een project waarbij mensen worden beloond als ze zwerfvuil oprapen of verpakkingen van consumptie onderweg in de juiste vuilnisbak gooien.

In 2021 sloten Antwerpen, Blankenberge, Middelkerke en Namen aan. Begin 2022 volgde Anderlecht. Ondertussen telt de Click al bijna 23.500 gebruikers die samen 52.000 keer ‘clickten’.

15 euro per bewoner

Tot slot, de jaarlijkse kost per inwoner van selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen blijft stabiel op 15 euro per inwoner. Met een recyclagepercentage van bijna 90%, krijgt de burger uitstekend waar voor hun geld, dankzij het gecentraliseerde beheer en de nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen.

Meer informatie:

Meer cijfers zijn te vinden via deze link.