Trending in 2020: Afvalwater terugwinnen tot chemicaliënvrij koelwater

In de voedingsmiddelenindustrie is een duidelijke verduurzaming zichtbaar op het gebied van watergebruik. “Waar de industrie om te koelen tot vandaag drinkwater vervuilde met chemicaliën en dat aan het eind van het traject weer loosde op een eigen of externe waterzuivering, zie je nu dat geïnvesteerd wordt in duurzame oplossingen”, vertelt Mark Boeren.

Inmiddels zijn we zo ver dat we koelwater volledig chemiecaliënvrij behandelen, zegt Mark Boeren, medeoprichter en mede-eigenaar van Pathema. “Naast het verlagen van de waterfootprint en het maatschappelijk belang daarvan, heeft dit nog veel meer voordelen, denk alleen al aan de veiligheid van de medewerkers en de tijdsbesparing die het oplevert. Maar ook worden besparingen gerealiseerd op lozingskosten, waterinkoop en natuurlijk de chemicaliën zelf.”

Marco Goverde, waterbesparing Lamb Weston. Foto Marco De Swart

Duurzaamheidsstap

Mark Boeren legt uit hoe de door hen ontwikkelde Vortex-technologie een vlucht nam. “De technische operators van Lamb Weston Meijer, de wereldwijde leverancier van diepgevroren aardappelproducten, stelden in 2012 de vraag of ze bij hun nieuwbouw in 2015 een duurzaamheidsstap konden zetten met hun koelwaterinstallatie. Pathema zag mogelijkheden en op basis van full operational lease en no cure no pay zijn we samen met Lamb Weston Meijer gestart, wat resulteerde in een volledig chemicaliënvrije koelwaterbehandeling. De operators staken in eerste instantie hun nek uit en moesten het Amerikaanse management overtuigen van de haalbaarheid. Onze leaseconstructie bood ze de mogelijkheid het project te starten. Inmiddels, vijf jaar later, zijn alle koeltorens en verdampingscondensors van de fabrikant voorzien van onze waterbehandeling en vertelde Lamb Weston Meijer in VMT editie 10 van oktober over het succes van hun verduurzaming en stond onze installatie op de cover.”

Het innovatieve Pathema is alweer een stap verder en in 2020 zal een waterbehandelingssysteem geplaatst worden waarbij nagenoeg geen drinkwater meer hoeft te worden ingenomen voor de koeltorens. Boeren: “We hebben de kennis en ervaring om afvalwater te zuiveren voor hergebruik in de koeltorens en voor stoomproductie. Het is een zelfreinigend systeem, waardoor het teruggewonnen afvalwater hergebruikt kan worden én er minder koelwater verbruikt wordt. Er is sprake van een waterfootprintbesparing van 30 procent en een reductie van leidingwater van minimaal 95 procent per jaar.”

‘Er is sprake van een waterfootprintbesparing van 30 procent’

Mark Boeren, medeoprichter en mede-eigenaar van Pathema

Boeren weet zeker dat dit soort duurzame ontwikkelingen de trend voor de komende jaren is. “De maatschappelijke druk wordt steeds groter en ons schone drinkwater wordt steeds schaarser. Men gaat echt toe naar reduce , reuse en recycle van water, zodat er op termijn geen drinkwater en chemicaliën meer ingezet hoeven te worden voor utilities.”

Maximale innovatie

Een andere trend die Boeren signaleert in de industrie is het toepassen van full operational lease. “Deze vorm van samenwerking zie je in de hele industrie toenemen. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om versneld in te zetten op verduurzaming van hun productieproces. Investeren is overbodig, de OPEX en footprint op het milieu dalen. Daarnaast leidt het tot een samenwerking die beide partijen motiveert het maximale uit de innovatie en techniek te halen op de lange termijn.”