Zo zorg je ervoor dat pneumatisch transport veilig verloopt

Zo zorg je ervoor dat  pneumatisch transport veilig verloopt

In de voedingsindustrie zien we overal pneumatische transportprocessen en andere toepassingen met proceslucht. Omdat het transportmedium gevoelig kan zijn, wordt er veel belang gehecht aan zuiverheid, veiligheid en zorgvuldig transport. Procesluchtgeneratoren spelen een belangrijke rol bij het voldoen aan deze elementaire eisen.

De voedingsindustrie is onderworpen aan strenge regels. Er moet worden voldaan aan de EU-richtlijnen met betrekking tot de verordening inzake levensmiddelenhygiëne (EG) nr. 852/2004 en de machinerichtlijn 2006/42/EG. De proceslucht moet hygiënisch schoon worden gehouden. Ook moet deze olievrij zijn en mag er geen absorptiemateriaal afkomstig uit geluiddempers of filters aanwezig zijn. Bij het werken met potentieel explosieve materialen zoals meel (stofexplosies) is ook explosiebeveiliging van blowers en compressoren een basisvereiste (ATEX).

Investeren in de toekomst

In de voedingsindustrie is zuivere proceslucht van essentieel belang om productbesmetting te voorkomen. Omdat de lucht tijdens het productieproces direct of indirect in contact komt met het te transporteren medium, moet deze ook aan hoge kwaliteitsnormen voldoen. Verontreinigingen in de perslucht zoals stof, vocht, oliën of micro-organismen schaden de  productkwaliteit. Om dit te voorkomen is een complete en zorgvuldig ontworpen installatie voor persluchtopwekking en -behandeling nodig. Daartoe behoort onder andere het gebruik van olievrije compressorblokken, reactieve geluiddempers zonder absorptiemateriaal en perfect op elkaar afgestemde filtersystemen, koelers en drogers.

Procesluchtstation upgraden

Hoe veilig en zuiver is proceslucht daadwerkelijk? Hoeveel moeite moet je doen om de proceslucht schoon te houden? Als je met deze uitdagingen te maken krijgt, is het wellicht tijd om het procesluchtstation te upgraden en gebruik te maken van blowers en compressoren die gedurende de hele levensduur op betrouwbare wijze schone proceslucht leveren. Dat zijn precies de blowers en compressoren die AERZEN in het assortiment heeft.

Toepassingsgebieden en uitdagingen

In de voedselproductie worden blowers en compressoren gebruikt voor het pneumatisch transport van bulkgoed, zoals het laden of lossen van silo’s of bulk-tankwagens, en daarnaast worden ze vooral gebruikt in de volgende processen:

Naast de specificaties met betrekking tot de zuiverheid moeten bedrijven in de voedingsindustrie ook andere uitdagingen op het gebied van productie, verwerking, opslag en verpakking incalculeren: bij silotoepassingen worden blowers en compressoren gebruikt om het bulkmateriaal naar binnen te blazen, te fluïdiseren (los te maken) of om lading te lossen. Hier gaat het vaak om de opslag van meel of graan of andere bulkgoederen die een aanzienlijk risico op stofexplosies met zich meebrengen. Daarom worden er vooral aggregaten met vonkenvangers gebruikt.

Gebruikers in de voedingsindustrie profiteren vooral van de lange levensduur van de aggregaten van AERZEN, ook onder de meest ongunstige omgevingsomstandigheden. Denk hierbij aan krachtige stormen, extreme temperaturen en de kritieke omstandigheden die zich kunnen voordoen in scheeps- en woestijninstallaties of bij gebruik in door aardbevingen bedreigde gebieden.

Oplossingen voor specifieke ATEX-zones

Compressor- en bloweraggregaten van AERZEN worden gebruikt in zeer kritische, explosiegevaarlijke werkomgevingen. De machines worden aangepast volgens de ATEX-richtlijnen conform de betreffende informatie over het type gas of stof, de bedrijfsomgeving, de explosiegroep, de temperatuurklasse of ontstekingstemperatuur, de omgevingstemperatuur en de werking van de frequentieomvormer. Het portfolio bevat:

Kennis en naleving van normen

In de EU-Richtlijn inzake levensmiddelenhygiëne en de Machinerichtlijn zijn de eisen voor voedselproductiebedrijven vastgelegd op het gebied van procesbeheersing, materialen, oppervlakken en corrosiebestendigheid. Deze zorgen ervoor dat de proceslucht die in contact komt met de producten of het transport in zuivere vorm wordt opgewekt en naar het productie- of pneumatische transportsysteem wordt gevoerd. Dit is ook de basis voor het ontwerp van de machines.

De keuze en opstelling van de afzonderlijke componenten en de keuze en het gebruik van verbruiksmaterialen zoals smeermiddelen en reinigingsmiddelen worden nauwkeurig beschreven in de richtlijnen. AERZEN is ISO 22000 gecertificeerd.

Binnen het kader van de nieuwe norm kunnen risico’s in de directe en indirecte omgeving van de productieketen voor voedingsmiddelen met uniforme zekerheid op internationaal niveau worden geïdentificeerd. De gestructureerde identificatie van potentiële gevaren vormt de basis voor effectief risicobeheer. Zoals al met succes is toegepast in andere beheersnormen, is het continue verbeteringsproces (CIP) een essentieel hulpmiddel voor duurzame procesverbeteringen in ISO 22000.

Met de machines van AERZEN is het geen probleem om te voldoen aan de specificaties voor machines in de voedselproductie”

Minimaal risico op productbesmetting

Met de machines van AERZEN is het geen probleem om te voldoen aan de specificaties voor machines in de voedselproductie. De blowers en compressoren werken volgens ISO 8573-1, klasse 0. Ze zijn olievrij, wat het risico op productbesmetting door smeerolie in de proceslucht minimaliseert. Producten in de voedingsindustrie komen immers heel vaak in aanraking met proceslucht. Bijvoorbeeld tijdens het vullen, reinigen, mengen, spuiten, snijden, transporteren, koelen en verpakken. Alle werkzaamheden moeten met strikte inachtneming van de hygiënevoorschriften worden uitgevoerd.

Zuivere perslucht

De dempertechnologie van AERZEN draagt bij aan de functionele betrouwbaarheid en er zijn geen absorptiemiddelen aanwezig, wat bijdraagt aan de zuiverheid van de proceslucht. De demping elimineert het geluid namelijk met behulp van de interferentiemethode. Er is dus geen vrijkomend absorptiemateriaal door abrasieve slijtage van de geluiddemper.

Dit betekent dat de proceslucht niet kan worden verontreinigd met de zeer fijne deeltjes van het absorptiemateriaal die het voedsel kunnen besmetten. De gepatenteerde reactieve geluiddemper verlengt niet alleen de levensduur van de machine, maar draagt ook aanzienlijk bij aan het naleven van de zuiverheidseisen voor levensmiddelen.

Hoe veilig en zuiver is jouw proceslucht?

Als exploitant van een fabriek in de voedselproductie moet je regelmatig deze vragen stellen: zijn er machines die al jaren in bedrijf zijn? Komen er olie of absorptiemiddelen in de proceslucht terecht? Is de explosiebeveiliging gegarandeerd? Wordt het systeem regelmatig onderhouden? Werken de machines economisch verantwoord? Als de antwoorden op deze vragen niet aan de verwachtingen voldoen, is het tijd om het machinepark te herzien en maatregelen te treffen.

Dit artikel is gesponsord door AERZEN

Anuga FoodTec: Zo kun je aan de slag met AI in de fabriek

Anuga FoodTec: Zo kun je aan de slag met AI in de fabriek

Hoewel de globale verwerkende voedselindustrie meer data genereert dan de financiële sector, wordt nog altijd maar een fractie daarvan gebruikt:...

'Meer winst verwacht bij bedrijven die inzetten op automatisering'

'Meer winst verwacht bij bedrijven die inzetten op automatisering'

Onderzoek* van Aptean toont aan dat technologie van cruciaal belang is om succesvol te zijn in de voedings- en drankensector. Productiebedrijven...

15-16/05-2024 | Food Tech Event

15-16/05-2024 | Food Tech Event

Food Tech Event benadrukt de cruciale rol van techniek in de toekomst van de voedingsindustrie.

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

Mikrocentrum organiseert 15 en 16 mei 2024 de vakbeurs Food Technology onder een nieuwe naam: Food Tech Event. Met deze nieuwe naam legt Mikrocentrum...

Stefan Droogendijk: “De traditionele kwaliteitscontroles met een pen en een hele stapel papier behoren zo tot het verleden.”

Trending 2024 | Normec Foodcare: 'Voedselkwaliteit objectief...

"We willen dat alle mensen onbezorgd kunnen genieten van goed en veilig eten." Die missie staat prominent op de website van Normec Foodcare. Normec...

Joris Kolff, Director Food & Beverage en Martijn Pattje, Vice President Sales, Europe.

Trending 2024 | Aptean: 'Hogere winstverwachting voor foodbedrijven...

Aptean kijkt vooruit. Afgelopen augustus deed het softwarebedrijf, samen met onderzoeksbureau B2B International, onderzoek naar de...

Welke rol speelt technologie in de voedingstransitie?

Welke rol speelt technologie in de voedingstransitie?

De overgang naar meer plantaardige voeding vereist niet alleen een breed scala aan plantaardige grondstoffen en ingrediënten. Ook technologische...

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

Terwijl de wereld zich buigt over duurzame voeding, staat de sector van alternatieve eiwitten in de schijnwerpers, balancerend tussen innovatie en...