Nieuwe norm in ontwikkeling voor telling gisten en schimmels

Nieuwe norm in ontwikkeling voor telling gisten en schimmels

NEN is nauw betrokken bij de ontwikkeling van één internationale norm voor het tellen van gisten en schimmels in onder meer voedingsmiddelen.

Voor de telling van micro organismen gisten en schimmels in voedingsmiddelen en diervoeders bestaan verschillende internationale normen. Laboratoria moeten de benodigde informatie uit meerdere bronnen halen. Daarom is ervoor gekozen om deze normen te herzien en één internationale norm te ontwikkelen. Een eerste voorstel ligt nu klaar. NEN levert namens Nederlandse belanghebbenden input geven op dit voorstel. Tot en met 21 april 2022 kunnen belanghebbende partijen hun inbreng aanleveren bij NEN.

Gezondheidsrisico gisten en schimmels

Voedingsmiddelen en diervoeders besmet met micro-organismen zoals gisten of schimmels, kunnen een gezondheidsrisico vormen voor consument of dier. Deze micro-organismen kunnen er namelijk voor zorgen dat producten bederven waardoor ze niet meer geconsumeerd kunnen worden en ziekten kunnen veroorzaken. Om de veiligheid van deze producten te waarborgen is het belangrijk dat er een horizontale analysemethode is voor de telling van gisten en schimmels. Deze nieuwe norm stelt laboratoria in staat één document te gebruiken voor het analyseren van verschillende producten (inclusief melkproducten).

Samenvoegen verschillende normen

Momenteel bestaan er verschillende internationale normen waarin het analyseren van voedingsmiddelen en diervoeders op de aanwezigheid van gisten en schimmels wordt toegelicht, namelijk:

  • NEN-ISO 21527-1:2008 ‘Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds – Part 1: Colony-count technique in products with water activity greater than 0,95’
  • NEN-ISO 21527-2:2008 ‘Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds – Part 2: Colony-count technique in products with water activity less than or equal to 0,95’
  • NEN-ISO 6611:2004 ‘Milk and milk products – Enumeration of colony-forming units of yeast and/or moulds – Colony-count technique at 25 °C’

Eén norm in voedselketen

Het voorstel is om deze normen inhoudelijk te herzien en samen te voegen in ISO 21527 ‘Microbiology of the food chain – Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds’. Deze norm zal van toepassing zijn op meerdere schakels in de voedselketen waaronder de primaire productiefase en monsters van de omgeving van voedselproductie (onder andere oppervlakken en lucht).

Annemiek Jorritsma (1974) is freelance redacteur voor VMT. Zij richt zich op de programmacoördinatie van het jaarlijkse Food Safety Event en is sinds februari 2024 als hoofdredacteur ad interim verantwoordelijk voor de tweewekelijkse Thema Update Voedselveiligheid.
Zij voert haar werk als zelfstandige uit onder de naam Grip op Content.

Beeld: Shutterstock

Kan een suikertaks werken? Onderzoek laat zien van wel

Een belasting op snoep en andere producten met (veel) suiker, is 'zeer effectief' en kan de schatkist flink wat opleveren. Daarbij is de invulling...

Beeld: Schouten Europe

R&D'ers over impact Nutri-Score: 'Je wordt haast gedwongen om aan...

Per 1 januari dit jaar is het - na jarenlange discussie - Nederlandse voedselproducenten toegestaan om de Nutri-Score op de verpakking te vermelden....

Beeld: Shutterstock

NIS2 geldt ook voor voedingsproducenten: 'Onderschat deze...

De nieuwe Europese cybersecuritywetgeving NIS2 gaat tweede helft dit jaar in. Voedselproducenten vallen nu ook onder deze richtlijn en dit heeft...

Beeld: Shutterstock

Nieuwe Europese ontbossingswetgeving: 10 belangrijke vragen en...

Vanaf eind dit jaar geldt de Europese ontbossingswet (EUDR) voor grote bedrijven. Half 2025 geldt deze ook voor MKB-bedrijven. Maar wat houdt de...

Werken met reststromen: zo zit het met de wetgeving

Werken met reststromen: zo zit het met de wetgeving

Steeds meer producenten stappen in het verwerken van reststromen. Zowel eigen reststromen als die van andere bedrijven dienen steeds vaker als...

Beeld: Shutterstock

Consumentenbond over Nutri-Score: 'Producenten moeten het logo niet...

De Nutri-Score is inmiddels in Nederland het goedgekeurde voedselkeuzelogo. Vanuit de voedingsindustrie klinken zowel positieve als negatieve...

Food Law Event 2024: van NVWA-inspectie en claims tot plantaardige benamingen en harmonisatie

Food Law Event 2024: van NVWA-inspectie en claims tot plantaardige...

Waar vormt Europese wetgeving een rem voor transitie en innovatie en waar liggen de kansen? Wat zijn de speerpunten van het VWS op gebied van...

Europese harmonisatie probiotica-claim mogelijk? Dit is de laatste stand van zaken

Europese harmonisatie probiotica-claim mogelijk? Dit is de laatste...

De International Probiotics Association Europe (IPA Europe) roept op tot geharmoniseerd gebruik van de claim 'probiotica' in de Europese Unie. Over...