Nieuwe norm in ontwikkeling voor telling gisten en schimmels

NEN is nauw betrokken bij de ontwikkeling van één internationale norm voor het tellen van gisten en schimmels in onder meer voedingsmiddelen.
Delen:

Voor de telling van micro organismen gisten en schimmels in voedingsmiddelen en diervoeders bestaan verschillende internationale normen. Laboratoria moeten de benodigde informatie uit meerdere bronnen halen. Daarom is ervoor gekozen om deze normen te herzien en één internationale norm te ontwikkelen. Een eerste voorstel ligt nu klaar. NEN levert namens Nederlandse belanghebbenden input geven op dit voorstel. Tot en met 21 april 2022 kunnen belanghebbende partijen hun inbreng aanleveren bij NEN.

Gezondheidsrisico gisten en schimmels

Voedingsmiddelen en diervoeders besmet met micro-organismen zoals gisten of schimmels, kunnen een gezondheidsrisico vormen voor consument of dier. Deze micro-organismen kunnen er namelijk voor zorgen dat producten bederven waardoor ze niet meer geconsumeerd kunnen worden en ziekten kunnen veroorzaken. Om de veiligheid van deze producten te waarborgen is het belangrijk dat er een horizontale analysemethode is voor de telling van gisten en schimmels. Deze nieuwe norm stelt laboratoria in staat één document te gebruiken voor het analyseren van verschillende producten (inclusief melkproducten).

Samenvoegen verschillende normen

Momenteel bestaan er verschillende internationale normen waarin het analyseren van voedingsmiddelen en diervoeders op de aanwezigheid van gisten en schimmels wordt toegelicht, namelijk:

  • NEN-ISO 21527-1:2008 ‘Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds – Part 1: Colony-count technique in products with water activity greater than 0,95’
  • NEN-ISO 21527-2:2008 ‘Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds – Part 2: Colony-count technique in products with water activity less than or equal to 0,95’
  • NEN-ISO 6611:2004 ‘Milk and milk products – Enumeration of colony-forming units of yeast and/or moulds – Colony-count technique at 25 °C’

Eén norm in voedselketen

Het voorstel is om deze normen inhoudelijk te herzien en samen te voegen in ISO 21527 ‘Microbiology of the food chain – Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds’. Deze norm zal van toepassing zijn op meerdere schakels in de voedselketen waaronder de primaire productiefase en monsters van de omgeving van voedselproductie (onder andere oppervlakken en lucht).