Fabriek hygiënisch ontwerpen? Deze collectie helpt je op weg

Fabriek hygiënisch ontwerpen? Deze collectie helpt je op weg
Houdt iedereen zich aan de opgestelde procedures?

Een belangrijk aspect van het waarborgen van voedselveiligheid en kwaliteit is hygiënisch ontwerpen. Hoe worden de ontwerpen van de apparatuur en faciliteiten zo geoptimaliseerd dat er geen risico's ontstaan voor besmetting, verontreiniging of bacteriegroei? In een speciale Collectie verhalen en achtergronden van VMT hierover vind je nuttige handreikingen hiervoor.

Waar vindt hygiënisch ontwerpen zijn oorsprong? Wat is de rol van EHEDG? En hoe zit het met HDN-klassen? Moeten we daar nu wel of niet iets mee doen? Een fabriek hygiënisch ontwerpen, hoe doe je dat? Hoe pas je de reinigingsmethode hier optimaal op aan? En helpt dit een Listeria-besmetting te voorkomen? Het zijn allemaal vragen waar de voedingsindustrie mee te maken heeft en iets mee moet in de productie. De collectie van VMT hierover gaat erop in.

Collectie Hygiënisch ontwerpen

De collectie gaat in op de eisen aan hygiënisch ontwerp, het voorkomen van kruisbesmetting en een optimale hygiëne en er worden een groot aantal tips gegeven voor reiniging van de fabriek, ook vanuit toezichthouder NVWA.

De collectie is dus een must read voor iedereen die bezig is om de cultuur in het bedrijf op een hoger plan te krijgen. Mis je iets in deze collectie of kun je iets toevoegen, laat het de redactie van VMT weten via redactie.vmt@vmnmedia.nl

Willem Paul de Mooij

Willem Paul de Mooij

Hoofdredacteur VMT

Willem Paul de Mooij is hoofdredacteur van VMT. Binnen VMT schrijft hij vooral over het thema Voedselveiligheid & Kwaliteit.