CSRD meer dan stip op de horizon: Europese Commissie implementeert standaard

CSRD meer dan stip op de horizon: Europese Commissie implementeert standaard
De Europese Commissie neemt de standaarden aan onderliggend aan de CSRD-wetgeving

De Europese Commissie heeft deze week de standaard goedgekeurd aan de hand waarvan bedrijven moeten rapporteren om te voldoen aan de CSRD-wetgeving. Het gaat om de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) geven de standaarden aan de hand waarvan bedrijven moeten rapporteren om te voldoen aan de CSRD-wetgeving. Daarmee komt de daadwerkelijke implementatie van deze wetgeving een stapje dichterbij. Vanaf 2024 moeten beursgenoteerde bedrijven rapporteren over hun impact op het klimaat, milieu en mensenwelzijn. Doordat alle bedrijven op eenzelfde manier moeten rapporteren, kunnen duurzaamheidsprestaties van bedrijven goed met elkaar vergeleken worden.

Onderdelen duurzaamheidsrapportage ESRS

De gepubliceerde richtlijn gaat van kracht na publicatie in Official Journal. Volgens de aangenomen standaarden in de ESRS moeten bedrijven rapporteren over hun impact op de korte, middellange en lange termijn. Hierbij moeten ze rapporteren over duurzaamheidskwesties op gebied van milieu, sociale en menselijke rechten en bestuurlijke factoren. De volgende onderdelen moeten in deze rapportage opgenomen worden:

 • Een korte omschrijving van het business model van de onderneming en de strategie;
 • Een beschrijving van de tijdgebonden doelen horend bij de door de onderneming gestelde duurzaamheidsaspecten;
 • Een beschrijving van de rol van de administratieve-, bestuurs- en toezichthoudende organen met betrekking tot duurzaamheidskwesties, en relevante expertise, vaardigheden of toegang daartoe;
 • Een beschrijving van het beleid van de onderneming met betrekking tot duurzaamheidskwesties;
 • Informatie over het bestaan van stimuleringsregelingen gekoppeld aan duurzaamheidskwesties;
 • Een beschrijving van het due diligence-proces dat is uitgevoerd door de onderneming op het gebied van duurzaamheid;
 • De belangrijkste feitelijke of potentiële negatieve effecten die verband houden met de eigen activiteiten van de onderneming en met haar waardeketen;
 • Alle acties die door de onderneming zijn ondernomen met betrekking tot daadwerkelijke of potentiële negatieve effecten, en het resultaat van dergelijke acties;
 • Een beschrijving van de belangrijkste risico’s voor de onderneming gerelateerd aan duurzaamheidskwesties;
 • Indicatoren die relevant zijn voor de vereiste openbaarmakingen.

ESRS: van klimaatverandering tot eindgebruiker

De ESRS standaard bestaat in totaal uit 2 overkoepelende standaarden: de ESRS 1 General requirements en de ESRS 2 General disclosures. De daadwerkelijke standards on Environmental, Social and Governance zijn opgedeeld in de volgende 10 onderdelen:

 • ESRS E1 Climate Change
 • ESRS E2 Pollution
 • ESRS E3 Water and marine resources
 • ESRS E4 Biodiversity and ecosystems
 • ESRS E5 Resource use and circular economy
 • ESRS S1 Own workforce
 • ESRS S2 Workers in the value chain
 • ESRS S3 Affected communities
 • ESRS S4 Consumers and end-users
 • ESRS G1 Business conduct

Niet alles verplicht

Uit de voorgestelde wet blijkt dat sommige onderdelen niet verplicht maar optioneel zijn. Zo hoeven bedrijven dus niet over alle onderwerpen te rapporteren. Mits goed onderbouwd hoeven bedrijven enkel te rapporteren over de onderwerpen die relevant zijn voor de betreffende activiteiten. Ook krijgen bedrijven met minder dan 750 werknemers meer tijd om zich voor te bereiden.

ESRS onderdeel European Green Deal

Mairead McGuinness, commissaris voor financiële diensten, financiële stabiliteit en kapitaalmarkten bij de Europese Commissie, zegt het volgende over de nieuwe standaarden: “De normen die we hebben aangenomen zijn ambitieus en vormen een belangrijk instrument ter ondersteuning van de EU-agenda voor duurzame financiering. Ze zorgen voor de juiste balans tussen enerzijds het beperken van de lasten voor rapporterende bedrijven. En anderzijds het in staat stellen van bedrijven om te laten zien hoeveel moeite ze doen om de Green Deal-agenda te halen, en zo toegang te krijgen tot duurzame financiering.”

Carmen Groeneveld

Carmen Groeneveld

Redacteur VMT

Carmen Groeneveld is redacteur bij VMT met als aandachtsgebieden Wetgeving & Toezicht, Ingrediënt & Product, Economie & Bedrijven en startups.

Beeld: Shutterstock

Waar rook is, is vuur? Producenten reageren op afschaffing rookaroma's

De Europese Commissie verbiedt het gebruik van bepaalde rookaroma's in voedingsmiddelen. Waar fabrikanten twee tot vijf jaar de tijd krijgen om...

Beeld: Shutterstock

Gepuzzel met additievenverordening? Zo kun je er het beste mee omgaan

ANALYSE - Is een additief toegestaan voor een product? En welke hoeveelheid van het additief mag je gebruiken? De zoektocht naar de antwoorden op...

Beeld: Shutterstock

Nationale taaleis 1169/2011: in hoeverre is dit een obstakel voor...

Eind vorig jaar deed onderzoeksbureau Ecorys onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen (TLB's). Hieruit blijkt dat de nationale taaleis op...

Due Diligence wetgeving: zo zie je de bomen door het duurzaamheidsbos 

Due Diligence wetgeving: zo zie je de bomen door het duurzaamheidsbos

Op gebied van duurzaamheidswetgeving komt er veel op de voedingsindustrie af. Maar dit is slechts het begin. Ontbossings-, CSRD- en CSDD-wetgeving...

Beeld: Shutterstock

Kan een suikertaks werken? Onderzoek laat zien van wel

Een belasting op snoep en andere producten met (veel) suiker, is 'zeer effectief' en kan de schatkist flink wat opleveren. Daarbij is de invulling...

Beeld: Schouten Europe

R&D'ers over impact Nutri-Score: 'Je wordt haast gedwongen om aan...

Per 1 januari dit jaar is het - na jarenlange discussie - Nederlandse voedselproducenten toegestaan om de Nutri-Score op de verpakking te vermelden....

Beeld: Shutterstock

NIS2 geldt ook voor voedingsproducenten: 'Onderschat deze...

De nieuwe Europese cybersecuritywetgeving NIS2 gaat tweede helft dit jaar in. Voedselproducenten vallen nu ook onder deze richtlijn en dit heeft...

Beeld: Shutterstock

Nieuwe Europese ontbossingswetgeving: 10 belangrijke vragen en...

Vanaf eind dit jaar geldt de Europese ontbossingswet (EUDR) voor grote bedrijven. Half 2025 geldt deze ook voor MKB-bedrijven. Maar wat houdt de...