Niet-toegelaten coronaclaims op voedingssupplementen: zo zit het met de toelatingsprocedure voor claims

Niet-toegelaten coronaclaims op voedingssupplementen: zo zit het met de toelatingsprocedure voor claims

In maart 2020 heeft de NVWA onderzoek gedaan naar coronaclaims op voedingssupplementen. Bij 62 van de 103 onderzochte internetbedrijven is een overtreding vastgesteld waarbij sprake was van niet-toegelaten gezondheidsclaims op voedingssupplementen. Waarom zijn deze gezondheidsclaims niet toegestaan? Tijd om de toelatingsprocedure voor claims nogmaals op een rijtje te zetten.

De NVWA heeft eind maart 2020 een publiekswaarschuwing gedeeld waarin consumenten werden gewaarschuwd voor het gebruik van gezondheidsclaims tegen het coronavirus op voedingssupplementen. Zo is het gebruik van een claim voor vitamine C waarbij een verband wordt gelegd met het voorkomen of genezen van een corona-infectie niet toegestaan.

Een voedingssupplement, waarbij de suggestie wordt gewekt van voorkomen of genezen, wordt dan een geneesmiddel. Geneesmiddelen vallen onder de Geneesmiddelenwet (GMW). In artikel 40 lid 2 van de GMW staat dat het verkopen van een geneesmiddel zonder handelsvergunning verboden is. Daarnaast is het volgens artikel 84 lid 1 van de GMW verboden om reclame te maken voor een geneesmiddel zonder handelsvergunning. Gezondheidsclaims moeten dus wettelijk toegestaan zijn.

Toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure voor claims staat geformuleerd in de artikelen 15-21 van de Claimsverordening. De toelatingsprocedure begint met een aanvraag met daarbij informatie over onder andere het type claim, de formulering van de claim, de wetenschappelijke onderbouwing en de vermelding voor welk nutriënt of andere stof de claim wordt gedaan. Deze aanvraag dient bij de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) ingediend te worden.

Dan wordt de aanvraag door de NVWA doorgestuurd naar de European Food Safety Authority (EFSA). De EFSA adviseert binnen 5 maanden over de wetenschappelijke onderbouwing van de claim. Het positieve advies van de EFSA wordt dan doorgestuurd naar de Europese Commissie. Zij maakt een ontwerpbesluit dat goedgekeurd moet worden door het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders. Tot slot wordt het besluit gepubliceerd in een publicatieblad van de Europese Unie en wordt de toegestane claim toegevoegd in het Europese Claims Register.

Goedgekeurde gezondheidsclaims

Alle goedgekeurde gezondheidsclaims zijn terug te vinden in het Europese Claims Register. Hierin staat naast de formulering van de claim ook welk type claim het is, bij welk nutriënt of andere stof de claim hoort en wat de voorschriften zijn voor gebruik van de claim. In Nederland kennen we ook een database waarin alle goedgekeurde gezondheidsclaims terug te vinden zijn, via de website van de Keuringsraad.

Voor elke gezondheidsclaim zijn er verschillende toegestane bewoordingen te vinden die gebruikt kunnen worden. Zo is de claim dat vitamine C bijdraagt aan de normale functie van het immuunsysteem toegestaan. Daarnaast staat vermeld wat de voorwaarden zijn om de claim te gebruiken. Tot slot zijn er bewoordingen te vinden die niet toegestaan zijn. Zo is de claim dat vitamine C het immuunsysteem versterkt niet toegestaan.

Verplichtingen etikettering

Een gezondheidsclaim is altijd gekoppeld aan een bepaald nutriënt of andere stof. Het is daarom ook verplicht om te vermelden welk nutriënt of welke andere stof zorgt voor hetgeen de claim vermeldt. Dit is ook terug te vinden in artikel 5, lid 1 sub b van de Claimsverordening, waarin staat dat gezondheidsclaims alleen gebruikt mogen worden als het nutriënt of de andere stof waarvoor de claim wordt gedaan in significante hoeveelheid aanwezig is in het eindproduct. Daarnaast dient het nutriënt of de andere stof ook vermeld te worden in de voedingswaardevermelding op basis van artikel 7 van de Claimsverordening.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Précon Consulting Group, auteur van de Food Law Guide.

Monkfruit (foto: Shutterstock)

Zoetstoffen van monkfruit geen novel food meer in Verenigd Koninkrijk

Een opvallende ontwikkeling: de Britse Voedsel- en Warenautoriteit (FSA) heeft recentelijk bepaald dat concentraten uit monkfruit niet langer als...

Beeld: Shutterstock

Dit is er tot nu toe bekend over nieuwe kabinet: 3 nieuwe ministeries...

De nieuwe coalitie bestaat uit de PVV, VVD, NSC en de BBB. Deze partijen werken momenteel hard aan het verdelen van de ministeries en de posten van...

Bernd van der Meulen omschreef Kenneth als een eigenzinnige advocaat.

NVLR: 'Bijdrage Kenneth Defares aan Nederlands levensmiddelenrecht...

Tijdens de studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) is door diverse sprekers stilgestaan bij de bijdrage die...

Beeld: Shutterstock

WHO: 'Alcohol en ultrabewerkt voedsel medeverantwoordelijk voor...

Alcohol, tabak, ultrabewerkt voedsel en vervuiling door fossiele brandstoffen zijn elk jaar deels of volledig de oorzaak van 2,7 miljoen doden in...

Beeld: Schouten Europe

R&D'ers over impact Nutri-Score: 'Je wordt haast gedwongen om aan...

Per 1 januari dit jaar is het - na jarenlange discussie - Nederlandse voedselproducenten toegestaan om de Nutri-Score op de verpakking te vermelden....

Food Law Event 2024 - Beeld: Koos Groenewold

In beeld: dit was het Food Law Event 2024

Meer dan 300 professionals vanuit de voedingsindustrie kwamen op dinsdag 4 juni samen op het VMT Food Law Event in DeFabrique in Utrecht. Bekijk de...

Tips van FNLI over nieuw allergenenbeleid: 'Begin vandaag, wacht niet tot 2026'

Tips van FNLI over nieuw allergenenbeleid: 'Begin vandaag, wacht niet...

Vanaf begin dit jaar is er een nieuw Nederlands allergenenbeleid opgesteld. Producenten hebben tot 2026 om het in te voeren en hun etiketten aan te...

Beeld: Shutterstock

NIS2 geldt ook voor voedingsproducenten: 'Onderschat deze...

De nieuwe Europese cybersecuritywetgeving NIS2 gaat tweede helft dit jaar in. Voedselproducenten vallen nu ook onder deze richtlijn en dit heeft...