Duurzaamheidsclaims: van klimaatvriendelijk tot compleet keurmerk

Duurzaamheidsclaims zijn populair. Innova Market Insights dook in haar database en keek naar de groei van deze claims in West-Europa. De laatste vijf jaar groeide het aantal introducties met een duurzaamheidsclaim in deze regio met 17%. Ook wordt er meer geëxperimenteerd met milieukeurmerken zoals Eco-Score en Eaternaty.