'Berekenen van duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Met name impact op broeikaseffect is van groot belang'

Metingen van bijvoorbeeld de impact die een bedrijf heeft op het broeikaseffect, het landgebruik en de biodiversiteit worden steeds belangrijker. Ze krijgen steeds meer businesswaarde, zegt Hans Blonk, directeur van Blonk Consultants en Blonk Sustainability Tools. Hij ziet de vraag exploderen en adviseert ondernemers om hiermee bezig te gaan. "Dan houd je als voedingsmiddelenbedrijf zelf de regie. Als de markt jou om cijfers vraagt, dan ben je voorbereid."