Overgangsregeling voorbij: merken met claims moeten vanaf nu aan de Claimsverordening voldoen

Overgangsregeling voorbij: merken met claims moeten vanaf nu aan de Claimsverordening voldoen
Merken met claims moeten vanaf nu ook voldoen aan de Claimsverordening

Geregistreerde merknamen met claims mogen na 19 januari 2022 alleen worden gebruikt onder voorwaarden. Op de verpakking moet worden verwezen naar de specifieke goedgekeurde gezondheidsclaim of voedingsclaim. Dit betekent dat sommige verpakkingen aangepast moeten worden om aan de Claimsverordening te voldoen.

Merknamen zijn namen die geregistreerd zijn in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom Merkenregister en dit betekent dat alleen de merkhouder dit merk mag gebruiken. Om merkbescherming te behouden dient een merkhouder het merk te gebruiken door bijvoorbeeld een product met het merk te verkopen. Volgens artikel 1 van de Claimsverordening kunnen merken ook gezondheidsclaims bevatten. Een voorbeeld van een geregistreerd merk dat een gezondheidsclaim bevat is ‘Vifit’. Het merk bevat het woord ‘fit’ dat duidt op een gezondheidsclaim.

Regels na 19 januari 2022

In artikel 27 van de Claimsverordening staat de overgangsregeling genoemd. Hierin staat vermeld dat producten voorzien van handelsmerken of merknamen die bestonden vóór 1 januari 2005 en niet aan de Claimsverordening voldoen, in de handel gebracht mochten worden tot en met 19 januari 2022. Na 19 januari 2022 dienen deze producten ook te voldoen aan de bepalingen van de Claimsverordening. Dit houdt in dat op de verpakking verwezen dient te worden naar de specifieke goedgekeurde gezondheidsclaim of voedingsclaim. Om aan de Claimsverordening te voldoen, staat bijvoorbeeld op de producten van Vifit welke vitaminen de drinkyoghurt bevat. Daarnaast wordt vermeld dat deze vitaminen helpen om het afweersysteem te ondersteunen.

Handhaving

Nu de overgangsregeling niet meer geldt, dienen de merken met claims dus te voldoen aan de Claimsverordening. De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) is belast met de handhaving hierop. De mate van handhaving van de NVWA verschilt. De voedselautoriteit kan projectmatig handhaven. Zo hebben ze in 2014 een onderzoek gedaan naar de correctheid van het vermelden van claims op ontbijtgranen. Daarnaast handhaaft de NVWA op basis van meldingen of klachten die zij ontvangt.

Indien niet aan de Claimsverordening wordt voldaan kan de NVWA handhavend optreden door een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete te geven. Bij een ernstige overtreding volgt direct een bestuurlijke boete. Het is dus belangrijk om de etiketten van producten waarbij het merk verwijst naar een gezondheidsclaim aan te passen. Producten die vóór 19 januari 2022 in de handel zijn gebracht, mogen nog wel verkocht worden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Précon Consulting Group, auteur van de Food Law Guide.

Beeld: Shutterstock

Kan een suikertaks werken? Onderzoek laat zien van wel

Een belasting op snoep en andere producten met (veel) suiker, is 'zeer effectief' en kan de schatkist flink wat opleveren. Daarbij is de invulling...

Beeld: Schouten Europe

R&D'ers over impact Nutri-Score: 'Je wordt haast gedwongen om aan...

Per 1 januari dit jaar is het - na jarenlange discussie - Nederlandse voedselproducenten toegestaan om de Nutri-Score op de verpakking te vermelden....

Beeld: Shutterstock

NIS2 geldt ook voor voedingsproducenten: 'Onderschat deze...

De nieuwe Europese cybersecuritywetgeving NIS2 gaat tweede helft dit jaar in. Voedselproducenten vallen nu ook onder deze richtlijn en dit heeft...

Beeld: Shutterstock

Nieuwe Europese ontbossingswetgeving: 10 belangrijke vragen en...

Vanaf eind dit jaar geldt de Europese ontbossingswet (EUDR) voor grote bedrijven. Half 2025 geldt deze ook voor MKB-bedrijven. Maar wat houdt de...

Werken met reststromen: zo zit het met de wetgeving

Werken met reststromen: zo zit het met de wetgeving

Steeds meer producenten stappen in het verwerken van reststromen. Zowel eigen reststromen als die van andere bedrijven dienen steeds vaker als...

Beeld: Shutterstock

Consumentenbond over Nutri-Score: 'Producenten moeten het logo niet...

De Nutri-Score is inmiddels in Nederland het goedgekeurde voedselkeuzelogo. Vanuit de voedingsindustrie klinken zowel positieve als negatieve...

Food Law Event 2024: van NVWA-inspectie en claims tot plantaardige benamingen en harmonisatie

Food Law Event 2024: van NVWA-inspectie en claims tot plantaardige...

Waar vormt Europese wetgeving een rem voor transitie en innovatie en waar liggen de kansen? Wat zijn de speerpunten van het VWS op gebied van...

Europese harmonisatie probiotica-claim mogelijk? Dit is de laatste stand van zaken

Europese harmonisatie probiotica-claim mogelijk? Dit is de laatste...

De International Probiotics Association Europe (IPA Europe) roept op tot geharmoniseerd gebruik van de claim 'probiotica' in de Europese Unie. Over...