Dit moeten foodbedrijven weten over duurzaamheidskeurmerken

Dit moeten foodbedrijven weten over duurzaamheidskeurmerken

"Vroeger was duurzaamheid meer een vrijwillige keuze. Bedrijven bepaalden zelf over welke onderwerpen en met welke indicatoren ze rapporteerden. Nu bepalen retail, overheden en banken welke indicatoren van belang zijn," zegt duurzaamheidsexpert Koen Boone.

Koen Boone is Managing Director Europe bij The Sustainability Consortium Wageningen Economic Research en al 20 jaar duurzaamheidsexpert. Hij is keynote spreker tijdens de Food Sustainability Update op 11 april aanstaande.

In dit artikel vertelt Boone kort wat over een aantal belangrijke ontwikkelingen. Tijdens het online event gaat hij dieper in op al deze onderwerpen:

1. Aan de slag gaan met duurzaamheid is niet meer vrijwillig

Koen Boone houdt zich al 20 jaar met het onderwerp duurzaamheid bezig. Hij ziet de laatste 3 à 4 jaar een belangrijke trendbreuk. “Voorheen was duurzaamheid meer een vrijwillige keuze. Bedrijven bepaalden zelf over welke onderwerpen en met welke indicatoren ze rapporteerden. Nu bepalen retail, overheden en banken welke indicatoren van belang zijn.”

Al deze inspanningen van bedrijven zijn volgens Boone nu nog maar beperkt zichtbaar voor consumenten. “Op 81% van voedingsmiddelen staat geen topkeurmerk zoals aangemerkt door Milieu Centraal. Daar moet een overkoepelend duurzaamheidskeurmerk bij helpen.”

2. Fransen zorgden voor doorbraak in meten duurzaamheid

In Europa gaat vooral Frankrijk heel ver met het meten van duurzaamheid, zegt Boone. “In 2023 introduceert de overheid een Ecolabel. (Dit is anders dan het private initiatief Eco-Score (red.))” Dit keurmerk meet de totale milieu-impact van een voedingsmiddel. De methodologie die de Franse overheid gebruikt, heeft volgens Boone voor een doorbraak gezorgd.

3. Duurzaamheidskeurmerken zijn er op verschillende niveaus: Europa, individuele landen en retail

Niet alleen Frankrijk heeft een duurzaamheidskenmerk ontwikkeld. Ook binnen de retail ontstaan veel private meetsystemen.

Ook Nederland onderzoekt de mogelijkheden voor een soortgelijk keurmerk onder leiding van het ministerie van LNV met medewerking van onder andere CBL, FNLI, MVO en voedingsmiddelenbedrijven zoals HAK, Unilever en Vion.

“LNV startte twee jaar geleden met een onderzoek naar de erkenning van de duurzaamheid van Nederlandse producten in het buitenland. Nederlandse keurmerken zoals Planet Proof en 1 ster Beter Leven worden in het buitenland beperkt erkend. Met deze groep proberen we zoveel mogelijk op te trekken met de belangrijkste buitenlandse ecolabel-initiatieven zodat we vanaf het begin zoveel mogelijk EU breed harmoniseren.”

Bijna alle private en publieke initiatieven baseren zich op een geharmoniseerde methodologie die is ontwikkeld door de EU: Product Environmental Footprint (PEF). “Ook werkt de EU aan een labeling framework maar het zal nog even duren voordat dit tot een concreet label leidt (als dat al het geval is).”

Food Sustainability Update

Koen Boone zal tijdens het live online event Food Sustainability Update dieper op deze materie ingaan. Hij zal onder andere vertellen hoe bedrijven zich op deze ontwikkelingen kunnen voorbereiden.

“In Frankrijk verwacht de overheid dat alle bedrijven meedoen met het Ecolabel. Geen enkel bedrijf kan achterblijven.”

Bekijk het hele programma

Meld je direct aan

Dionne Irving

Dionne Irving

Redacteur Productontwikkeling en Duurzaamheid

Dionne Irving is redacteur met als aandachtsgebieden productontwikkeling, duurzaamheid en product- en procesinnovatie.