Pas op met duurzaamheidsclaims: vanaf nu aangescherpte regels

Pas op met duurzaamheidsclaims: vanaf nu aangescherpte regels

De Code voor Duurzaamheidsreclame is vandaag in werking gegaan. Dit is een onderdeel van de Nederlandse Reclame Code. Het initiatief voor de wijziging kwam vanuit de bond van Adverteerders (bvA). De nieuwe code geldt voor milieuclaims en ethische claims.

Pas op met duurzaamheidsclaims: vanaf nu aangescherpte regels
De Reclame Code Commissie voegt nieuwe regels toe op het gebied van duurzaamheidsclaims in reclames

Henriette van Swinderen, directeur van de bond van Adverteerders, is blij met de vernieuwing van de code op gebied van duurzaamheidsclaims. “Het was hoog tijd om de zelfregulering op dit vlak te actualiseren. Als bvA delen wij de zorg om het klimaat en onderschrijven we de noodzaak om ingrijpende gedragsveranderingen te realiseren. Merken kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De code biedt een heldere set regels om verantwoord over hun bijdrage aan verduurzaming te kunnen communiceren, zodat de consument goed geïnformeerde keuzes kan maken.”

Alle duurzaamheidsclaims

De nieuwe code vervangt de Milieu Reclame Code (MRC). Deze had enkel betrekking op milieuclaims, waar de nieuwe code dus kijkt naar alle duurzaamheidsclaims, waaronder ook ethische claims. De hoofdregels zijn volgens de Stichting Reclame Code ongewijzigd. Hoofdlijn hierbij is dat beweringen op het gebied van duurzaamheid niet mogen misleiden en aantoonbaar juist moeten zijn. In reclame aandacht besteden aan je duurzaamheidsambitie mag volgens de Stichting Reclame Code, mits duidelijk is dat het om een streven gaat, en dat het een haalbare doelstelling is.

Consumenten moeten kunnen vertrouwen op wat er wordt gezegd

Toename klachten onduidelijke claims

“Dat consumenten moeten kunnen vertrouwen op wat er in reclame wordt gezegd over duurzaamheid, is belangrijker dan ooit. We zien een toename in het aantal klachten over onduidelijke of onjuiste claims. Het is dan ook van belang dat de Reclame Code Commissie een actueel toetsingskader heeft om duurzaamheidsclaims te kunnen beoordelen. En dat er voor het adverterend bedrijfsleven duidelijke regels zijn die ze kunnen toepassen in de praktijk”, vertelt Otto van der Harst, directeur van de Stichting Reclame Code.

Onduidelijke claims

Volgens de Stichting Reclame Code is het voor consumenten niet altijd duidelijk wat er met claims als ‘duurzaam’ of ‘verantwoord’ wordt bedoeld. Dit moet dan ook nu door de adverteerder in reclames specifiek worden gemaakt. De claims moeten met bewijs onderbouwd worden. “Omdat er ook Europese wetgeving in de maak is voor duurzaamheidsclaims, zal de code na een jaar worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast om de code actueel en relevant te houden.”

Food Sustainability Update

VMT organiseert op 11 april 2023 een nieuw live online event: Food Sustainability Update. Met dit online event willen we het onderwerp duurzaamheid bij de kop pakken. Meer weten of aanmelden? Bekijk de site.