Waar begin je in de strijd tegen Listeria monocytogenes? Deze artikelen helpen je op weg

Waar begin je in de strijd tegen Listeria monocytogenes? Deze artikelen helpen je op weg

Het is van cruciaal belang dat voedselproducenten controle hebben over Listeria monocytogenes in hun productie en product. De QA-ers hebben deze zware last vaak op hun schouders. Hoe pak je de beheersing aan? Waar begin je? Waar let de NVWA op? De nieuwe collectie van VMT hierover bevat een aantal 'must reads' hierover.

Voedselproducenten die een groot aantal verschillende grondstoffen verwerken, hebben een sleutelrol in het verlagen van de ziektelast van Listeria monocytogenes (Lm). Dat bleek onlangs weer eens uit een meerjarig onderzoek van onder meer RIVM en WFSR. De overheid maakt daarom in toenemende mate gebruik van Whole Genome Sequencing (WGS) om de herkomst van een uitbraak te bepalen. Hoe dat wordt ingezet en hoe je hier als producent gebruik van kunt maken, lees je in de collectie Listeria monocytogenes.

Type producten

Verder wordt er in de collectie aandacht besteed aan verschillende productgroepen: welk type producten zijn het meest gevoelig voor de ontwikkeling van deze ongewenste bacterie? Kant-en-klaar producten zijn notoir.

Beheersing en reiniging

Onder het kopje 'beheersing en reiniging' wordt ingegaan op verschillende praktijksituaties, het uitroeien van persisterende stammen en het nemen van analysemonsters in de producties. Hoe richt je een zonering in en hoe doe je omgevingsonderzoek? En last but not least: een aantal specifieke pro-tips voor het reinigen en desinfecteren van de fabriek.

Wat zijn de fijne kneepjes om de productie brandschoon en Listeria buiten de deur te houden?
Wat zijn de fijne kneepjes om de productie brandschoon en Listeria buiten de deur te houden?

Wetgeving en toezicht NVWA

Onder het kopje wetgeving en toezicht leer je wat de toezichthouder belangrijk vindt. Voor NVWA insights over hoe er wordt omgegaan met Infoblad 85 rondom microbiologische criteria. Verder links naar actuele versies van relevante wetgeving.

Recente cases en uitbraken

De collectie geeft ook een aantal recente cases en uitbraken weer van Lm in de voedingsindustrie. De gespecialiseerde redactie van VMT houdt uitbraken bij over de hele wereld en deze kunnen leerzame inzichten geven.

Wetenschap en kennis

Tot slot bevat de collectie Listeria monocytogenes ook links naar wetenschappelijke studies die relevante kunnen zijn voor de QA-er die een stapje dieper wil inlezen of onderzoeken. VMT streeft ernaar de collectie regelmatig te updaten zodat de meest verse inzichten altijd bij elkaar gebundeld zijn.

Collectie Listeria monocytogenes is must read

De collectie is dus een must read voor iedereen die in de voedselindustrie werkzaam is. Het geeft een helder overzicht van de verschillende preventieve maatregelen en verplichtingen die moeten worden getroffen om de beheersing van Lm te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat producenten deze informatie goed in de gaten houden om ervoor te zorgen dat hun productieprocessen veilig en hygiënisch blijven. Mis je iets in deze collectie of kun je iets toevoegen, laat het de redactie van VMT weten via redactie.vmt@vmnmedia.nl

Willem Paul de Mooij

Willem Paul de Mooij

Hoofdredacteur VMT

Willem Paul de Mooij is hoofdredacteur van VMT. Binnen VMT schrijft hij vooral over het thema Voedselveiligheid & Kwaliteit.