CBD in voedingsmiddelen nog steeds twijfelgeval voor voedselautoriteit

CBD in voedingsmiddelen nog steeds twijfelgeval voor voedselautoriteit
EFSA heeft naar eigen zeggen te weinig informatie om de veiligheid van CBD voor menselijke consumptie vast te stellen

De wetenschappers van de EFSA kunnen naar eigen zeggen op dit moment niet vaststellen of CBD als novel food veilig is. Volgens de voedselautoriteit ontbreekt er data en zijn er onzekerheden rondom mogelijke gevaren als gevolg van CBD-consumptie.

Cannabidiol wordt verkregen uit de Cannabis sativa L.plant. Volgens de Europese Commissie voldoet CBD aan de Europese wetgeving voor novel foods. Na de indiening van meerdere novel food-aanvragen voor CBD, vroeg de Europese Commissie de European Food and Safety Authority (EFSA) om een advies uit te brengen of CBD veilig is voor menselijke consumptie.

Ontbrekende informatie

Het EFSA panel voor voeding, novel food en voedselallergenen (NDA) ontving 19 aanvragen voor CBD als novel food. Ook zijn er volgens de voedselautoriteit meer aanvragen in de maak. “We hebben meerdere gevaren geïdentificeerd in relatie tot de inname van CBD. We hebben vastgesteld dat de ontbrekende informatie eerst moet worden aangevuld voordat de evaluaties kunnen plaatsvinden. Het is belangrijk op dit punt om te benadrukken dat we niet hebben geconcludeerd dat CBD onveilig is als voedsel”, vertelt Professor Dominique Turck, voorzitter van het NDA-panel van de EFSA.

Nadelige effecten?

Er is volgens de EFSA op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar over het effect van CBD op de lever, het maagdarmkanaal, het zenuwstelsel en het psychisch welzijn van mensen. Studies bij dieren laten volgens de EFSA nadelige effecten zien in relatie tot voortplanting. De voedselautoriteit wil naar eigen zeggen vaststellen of deze effecten ook van toepassing zijn bij mensen.

‘Klok stilzetten’

“De klok stilzetten bij de beoordeling van een novel food is niet ongebruikelijk als er informatie ontbreekt. Het is de verantwoordelijkheid van de indieners van de aanvragen om de ontbrekende informatie aan te vullen. We zijn nu met hen in gesprek om uit te leggen hoe de ontbrekende informatie aangeleverd kan worden om de onzekerheden weg te nemen”, legt Ana Afonso, hoofd Nutrition and Food Innovation bij EFSA, uit.

Carmen Groeneveld

Carmen Groeneveld

Redacteur VMT

Carmen studeerde aan de Hotel Management School Maastricht. Tijdens de Hotel Management School volgde ze de minor Foodservice en werd haar duidelijk dat ze meer wilde leren over het voedingssysteem. Na de Hotel Management School deed ze een Master Gastronomie in Italië aan de University of Gastronomic Sciences. Hier leerde ze alles over de gehele voedselketen van boer tot bord. Daarna startte Carmen als Product Manager/Product Ontwikkelaar bij Sanday’s Bakeries. In 2019 maakte Carmen de overstap naar VMT, waar ze schrijft over onder andere de thema’s Wetgeving & Toezicht, Ingrediënt & Product, Economie & Bedrijven en startups.