Hoe ziet de toekomst eruit voor de kwaliteitsmanager?

Hoe ziet de toekomst eruit voor de kwaliteitsmanager?

Kwaliteitsmanagement bestaat al sinds het ontstaan van de handel in voedingsproducten. Toch duurde het tot ver in de 20e eeuw totdat ook de overheid van zich liet horen. Om de toekomst van de kwaliteitsmanager te voorspellen, moet je eerst terugblikken.

Pas aan het einde van de twintigste eeuw kwam de regelgeving echt op gang. Mede veroorzaakt door de opkomst en groei van de bio-industrie, de kritische consument, de groei van de huismerken en de globalisering van de voedselketen.

De productie van voedsel is het afgelopen decennia enorm veranderd. Er zijn drie richtingen te onderscheiden waarin het vak van de kwaliteitsmanager zich heeft ontwikkeld: health, taste en compliance.

Health

Op de vraag waar we nu met kwaliteitsmanagement staan, kunnen we niet om de volgende ontwikkelingen heen: een steeds groter aandeel ziet toe op de gezondheid (health) van de consument. De consument vertrouwt er niet meer blindelings op dat het eten dat hij tot zich neemt gezond is.

Taste

Een andere ontwikkeling is die van de smaak (taste). Het is duidelijk dat de smaak van de consument verandert. Producenten moeten continu bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe recepten die aansluiten bij die smaak. Nieuwe producten en recepten vragen op hun beurt om nieuwe grondstoffen, denk bijvoorbeeld aan insecten of kweekvlees. Als kwaliteitsmanager moet je de nieuwe risico’s en gevaren helder in beeld hebben en beheersen.

Compliance

De derde ontwikkeling die we herkennen is compliance. Enerzijds is dat het voldoen aan wet- en regelgeving, maar anderzijds gaat het veel verder dan alleen het voldoen aan de minimale eisen van de wet. Recentelijk is de EU met een Farm To Fork policy gekomen. Deze ziet toe op een beleid waarbij rekening moet worden gehouden met de impact van voedselproductie op het milieu.

Maar dat niet alleen: ook de onderwerpen voedselafval (Food Waste) en voedselverlies (Food Loss) worden in het beleid meegenomen, als ook de manier waarop de productie en de logistieke keten zijn vormgegeven en onderhevig zijn aan verandering.

Sociale verantwoordelijkheid

De rol van de kwaliteitsmanager verandert steeds meer. Eind vorige eeuw was de beroepsgroep vooral bezig om de kwaliteit van producten te waarborgen. Vandaag de dag is het ook verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers, de transparantie van de keten, de ontwikkeling van het product naar gezond en voedzaam én de communicatie met betrekking tot de sociale verantwoordelijkheid die een voedingsmiddelenproducent draagt.

QA Online

KTBA anticipeert feilloos op deze ontwikkelingen. Mede om die reden wordt door KTBA veel geïnvesteerd in digitale oplossingen. QA online volgt daarin het productieproces van grondstof tot eindproduct. Met deze digitale oplossing ondersteunt KTBA de QA manager bij de vereisten van transparantie en de beheersing van gevaren en risico’s.

Business Assurance

Business Assurance (BA) ziet toe op de strategische keuzes die binnen iedere organisatie gemaakt moeten worden, zodat de continuïteit van levering gewaarborgd is. Met dienstverlening op het gebied van veiligheid en gezondheid helpt KTBA klanten om de veiligheid van medewerkers te waarborgen.

Last but not least heeft KTBA experts in huis die je kunnen ondersteunen op het gebied van duurzaamheid. Doe op ongedwongen wijze kennis op over deze thema’s binnen het kleurrijke MaQazine.

Dit artikel is gesponsord door KTBA.