Due diligence onderzoek bij overname: 10 zaken waar je op moet letten

Due diligence onderzoek bij overname: 10 zaken waar je op moet letten

Tijdens en na een periode van economische teruggang zijn bedrijven meer dan eens op overnamepad. Op het moment dat de overname op hoofdlijnen rond is, wordt vaak het voorbehoud gemaakt van een due diligence onderzoek. Helaas beperkt die zich vaak enkel tot de financiële aspecten.

Due diligence heeft vaak te weinig oog voor de kwaliteit van de organisatie en het product dat wordt geproduceerd. Afnemers van de overgenomen organisatie stellen vaak de eis dat een bedrijf (GFSI approved) gecertificeerd is. Soms wordt het certificaat van de organisatie vlak na overname ingetrokken waardoor de continuïteit van de overgenomen organisatie in het gedrang komt.

Precies daarom is het aan te raden om bij overnames niet alleen te kijken naar de financiële boekhouding, maar om het gehele kwaliteitssysteem tegen het licht te laten houden. Bij voorkeur door een onafhankelijke organisatie. Het gaat in dit geval om een due diligence onderzoek op gebied van kwaliteit en voedselveiligheid.

Verschil met risicoanalyse

Een due diligence onderzoek is bedoeld om onafhankelijk, objectief en feitelijk te beoordelen hoe goed een organisatie in staat is om aan de voorwaarden van een voedselveiligheidsprogramma te voldoen. Een ander doel is om te beoordelen of aan de wetgeving en klantwensen wordt voldaan. Het verschil met een risicoanalyse is dat deze zich focust op specifieke onderwerpen zoals hygiëne, milieu en veiligheid en bovendien vaak vanuit de organisatie wordt geïnitieerd. Het inleiden van een due diligence gebeurt echter meestal vanuit de overnemende partij.

Een due diligence onderzoek op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid gaat uit van de gedachte dat de prestaties van de onderneming samenhangen met de kwaliteit die vanuit de organisatie wordt nagestreefd. Een dergelijk onderzoek staat min of meer voor de oren en ogen van de kopende organisatie. Verbeterpunten worden met het onderzoek blootgelegd.

10 eigenschappen

Het kwaliteit- en voedselveiligheidsonderzoek omvat:

  1. Beoordeling van de bedrijfsvoering (organisatie, processen, monitoring) en een evaluatie van veiligheidsrisico’s en de kans op (voedsel)fraude.
  2. De beoordeling van de voedselveiligheidstechnologie en van gebouwen en machines m.b.t de voorschriften van voedselveiligheid.
  3. Beoordeling of de organisatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en productkwaliteit.
  4. De beoordeling of werknemers voldoen aan de voorgeschreven werkwijze.
  5. Onderzoek of de medewerkers voldoende zijn geschoold om voedselveilig te kunnen werken.
  6. Een beoordeling door een specialist m.b.t. de risicoanalyses, het HACCP plan, validaties en verificaties waarbij elk afzonderlijk proces wordt beoordeeld.
  7. Een advies m.b.t. het product testprogramma.
  8. Een beoordeling m.b.t. de werkwijze die gehanteerd wordt voorafgaand aan het productieproces.
  9. Een kritische blik op de ongediertebestrijding. Hoe ziet het proces eruit en hoe wordt dit nageleefd?
  10. Beoordeling van de recente audits door certificerende instellingen alsmede van leveranciersbeoordelingen van afnemers.

Rapportage

Het resultaat van het due diligence onderzoek op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid is een rapportage over de stand van zaken, met een oordeel van waaruit verdere aanbevelingen worden gedaan.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met KTBA.