Due diligence onderzoek bij overname: 10 zaken waar je op moet letten

Due diligence onderzoek bij overname: 10 zaken waar je op moet letten

Tijdens en na een periode van economische teruggang zijn bedrijven meer dan eens op overnamepad. Op het moment dat de overname op hoofdlijnen rond is, wordt vaak het voorbehoud gemaakt van een due diligence onderzoek. Helaas beperkt die zich vaak enkel tot de financiële aspecten.

Due diligence heeft vaak te weinig oog voor de kwaliteit van de organisatie en het product dat wordt geproduceerd. Afnemers van de overgenomen organisatie stellen vaak de eis dat een bedrijf (GFSI approved) gecertificeerd is. Soms wordt het certificaat van de organisatie vlak na overname ingetrokken waardoor de continuïteit van de overgenomen organisatie in het gedrang komt.

Precies daarom is het aan te raden om bij overnames niet alleen te kijken naar de financiële boekhouding, maar om het gehele kwaliteitssysteem tegen het licht te laten houden. Bij voorkeur door een onafhankelijke organisatie. Het gaat in dit geval om een due diligence onderzoek op gebied van kwaliteit en voedselveiligheid.

Verschil met risicoanalyse

Een due diligence onderzoek is bedoeld om onafhankelijk, objectief en feitelijk te beoordelen hoe goed een organisatie in staat is om aan de voorwaarden van een voedselveiligheidsprogramma te voldoen. Een ander doel is om te beoordelen of aan de wetgeving en klantwensen wordt voldaan. Het verschil met een risicoanalyse is dat deze zich focust op specifieke onderwerpen zoals hygiëne, milieu en veiligheid en bovendien vaak vanuit de organisatie wordt geïnitieerd. Het inleiden van een due diligence gebeurt echter meestal vanuit de overnemende partij.

Een due diligence onderzoek op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid gaat uit van de gedachte dat de prestaties van de onderneming samenhangen met de kwaliteit die vanuit de organisatie wordt nagestreefd. Een dergelijk onderzoek staat min of meer voor de oren en ogen van de kopende organisatie. Verbeterpunten worden met het onderzoek blootgelegd.

10 eigenschappen

Het kwaliteit- en voedselveiligheidsonderzoek omvat:

  1. Beoordeling van de bedrijfsvoering (organisatie, processen, monitoring) en een evaluatie van veiligheidsrisico’s en de kans op (voedsel)fraude.
  2. De beoordeling van de voedselveiligheidstechnologie en van gebouwen en machines m.b.t de voorschriften van voedselveiligheid.
  3. Beoordeling of de organisatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en productkwaliteit.
  4. De beoordeling of werknemers voldoen aan de voorgeschreven werkwijze.
  5. Onderzoek of de medewerkers voldoende zijn geschoold om voedselveilig te kunnen werken.
  6. Een beoordeling door een specialist m.b.t. de risicoanalyses, het HACCP plan, validaties en verificaties waarbij elk afzonderlijk proces wordt beoordeeld.
  7. Een advies m.b.t. het product testprogramma.
  8. Een beoordeling m.b.t. de werkwijze die gehanteerd wordt voorafgaand aan het productieproces.
  9. Een kritische blik op de ongediertebestrijding. Hoe ziet het proces eruit en hoe wordt dit nageleefd?
  10. Beoordeling van de recente audits door certificerende instellingen alsmede van leveranciersbeoordelingen van afnemers.

Rapportage

Het resultaat van het due diligence onderzoek op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid is een rapportage over de stand van zaken, met een oordeel van waaruit verdere aanbevelingen worden gedaan.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met KTBA.

Nederlandse recalls en waarschuwingen juni: mogelijk metaaldeeltjes in ingrediënt tofu

Nederlandse recalls en waarschuwingen juni: mogelijk metaaldeeltjes...

In dit overzicht lees je de Nederlandse recalls en veiligheidswaarschuwingen van juni. De laatste wapenfeiten: metaaldeeltjes in ingrediënt van tofu,...

Young QA: '100 procent voldoen aan de eisen, hoe doe je dat?'

Young QA: '100 procent voldoen aan de eisen, hoe doe je dat?'

In de rubriek Young QA stellen jonge kwaliteitsmanagers vragen aan ervaren vakgenoten.

Eurofins helpt bij de juiste bereidingswijze op het etiket

Eurofins helpt bij de juiste bereidingswijze op het etiket

Je kent het wellicht wel. je volgt keurig de bereidingswijze op de verpakking van een product, maar toch is het na bereiding nog half koud, niet gaar...

foto: shutterstock

E.coli-uitbraak veroorzaakt meer dan 100 zieken

Meer dan 100 mensen zijn ziek geworden door een uitbraak met E.coli in het Verenigd Koninkrijk (VK). Whole Genome Sequencing (WGS) wijst uit dat het...

Update over de uitbraak van E. coli in walnoten

Update over de uitbraak van E. coli in walnoten

Uit onderzoeksgegevens blijkt dat biologische walnoten van Gibson Farms mogelijk besmet waren met pathogene E. coli en twaalf mensen ziek maakte.

Safe met Roos: toffe plantaardige innovaties, maar hoe tackel je nieuwe risico's

Safe met Roos: toffe plantaardige innovaties, maar hoe tackel je...

Na jaren van lijnextensies zijn bedrijven volop aan het innoveren en upcyclen. Duurzaamheid en de switch naar meer plantaardig, verlegt de grens van...

Toename uitbraken van salmonella in meloen

Toename uitbraken van salmonella in meloen

Een aantal salmonella-uitbraken die de afgelopen jaren plaatsvonden in onder meer Portugal en het Verenigd Koninkrijk zijn onder de loep genomen....

NVWA: meer spoedsluitingen door plaagdieren 

NVWA: meer spoedsluitingen door plaagdieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet een toename in het aantal spoedsluitingen van voedselbedrijven door de aanwezigheid van...