Arla Foods schroeft CO2-reductie omhoog om 1,5°C-doel te halen

Zuivelcoöperatie Arla Foods wil meer CO2 reduceren: van 30% naar 63%. Het bedrijf heeft de volgende plannen om deze extra reductie te bereiken.
Delen:

Tussen 2015 en 2020 heeft Arla Foods de uitstoot van haar activiteiten met 24% verminderd. Arla Foods doet een schepje bovenop haar maatregelen op het gebied van productie en logistiek om klimaatverandering verder tegen te gaan. Het bedrijf mikt op een reductie van 63% reductie in Scope 1 en 2 (zie kader onderaan dit artikel voor de uitleg over scope 1,2 en 3).

Van biodiesel tot warmtepomp

Het bedrijf wil de doelstellingen halen door:

  • Een overgang naar fossielvrije brandstoffen zoals biodiesel en biogas voor de volledige vloot melktankwagens en distributievrachtwagens. Ook zet het bedrijf in op elektrische voertuigen. Daarnaast moeten geoptimaliseerde routes zorgen voor minder afgelegde kilometers. En Arla wil logistieke leveranciers motiveren tot het verminderen van hun CO2-uitstoot.
  • een verschuiving naar hernieuwbare stroom door over te gaan op 100% groene stroom in Europa. Dit doet het bedrijf door aankoopovereenkomsten voor groene stroom en investeringen in wind- en zonne-energieprojecten, aangevuld met de aankoop van garanties van oorsprong voor elektriciteit die wordt geproduceerd op Arla-melkveehouderijen.
  • Het energieverbruik verminderen in productievestigingen en kantoren door te investeren in warmtepompen, elektrificatie van boilers en algemene optimalisatie van elektrisch aangedreven apparatuur.

Mondiale opwarming beperken

De nieuwe doelstelling voor 2030 is goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Dat oordeelt dat deze consistent is met de reducties die vereist zijn voor scope 1 en 2 om de mondiale opwarming tot 1,5°C te beperken, onderdeel van het Klimaatakkoord van Parijs.

Ook duurzame verpakkingen

Arla Foods blijft investeren in duurzaamheidsactiviteiten. De zuivelcoöperatie verhoogt de totale investeringen met 40% waarbij duurzaamheid een belangrijk investeringsgebied is.

Zo is Arla Foods Nederland een aantal jaren bezig om de voetafdruk in de hele keten te verlagen. Duurzame verpakkingen zijn onderdeel hiervan. Verpakkingen van de eigen merken vormen 2% van de CO2-emissies van het bedrijf. Om dit te verlagen wil het bedrijf dat alle verpakkingen in 2025 100% recyclebaar zijn.

Waar mogelijk willen ze bij plastic verpakkingen overschakelen op monomaterialen. Daarnaast willen ze minder en beter plastic gebruiken door over te schakelen op gerecyclede of biobased materialen.

Emissiescopes

De drie emissiescopes van Arla Foods op basis van de definitie van het GHG-protocol:

Uitleg Scopes

•             Scope 1-emissies hebben betrekking op de activiteiten onder Arla Foods’ directe controle. Ze omvatten transport met voertuigen van Arla Foods en uitstoot van Arla Foods’ productiefaciliteiten.

•             Scope 2-emissies zijn de indirecte emissies die worden veroorzaakt door de energie die Arla Foods inkoopt, bijvoorbeeld elektriciteit, stoom, verwarming of koeling.

•             Scope 3-emissies zijn afkomstig van aangekochte goederen en diensten (bijv. rauwe melk van melkveehouders en verpakkingsmaterialen), winning en productie van brandstoffen, extern transport en de verwerking van afval van de fabrieken van Arla Foods.