Efficiënter, sneller en met meer overzicht werken? Zo pak je dat aan

Efficiënter, sneller en met meer overzicht werken? Zo pak je dat aan

KENNISPARTNER - Een kreukelige controlelijst, verregende pakbon of een afwijkende meetwaarde waarvan de uitzendkracht niet weet wat hij ermee moet. Ze komen voor in het gemiddelde voedingsmiddelenbedrijf. Vaak leeft bij verschillende lagen in de organisatie de gedachte dat het ook anders kan, efficiënter, sneller en met meer overzicht. En dat is nodig, want je hebt verschillende doelstellingen om te halen. Maar hoe en waar begin je?

Een goed vertrekpunt is het concreet benoemen van de doelstellingen van de organisatie en de daarmee samenhangende doelstellingen van de verschillende afdelingen. De wetgeving, klanteneisen en audits zijn een vast gegeven. De global sustainability goals voor 2030 en 2050 zijn dit ook. Daarnaast zullen op dit moment waarschijnlijk de energiekosten verlaagd moeten worden en de productie verhoogd. Maar vooral moet de kwaliteit bewaakt worden. Hoe ga je die doelstellingen realiseren, welk inzicht of welke informatie heb je daarvoor nodig?

Processtappen in kaart brengen

Een volgende stap kan zijn om vanuit verschillende afdelingen naar het proces te kijken, om verschillende afdelingen het proces stap voor stap te laten ontleden. Bij iedere processtap komen veel handelingen kijken en niet iedereen heeft altijd inzicht in die verschillende handelingen of hoe ze samenhangen met andere procesonderdelen. Zo is bijvoorbeeld de ontvangst van grondstoffen al een heel proces op zich. Welke vrachtwagen komt aan, bij welke order hoort hij en zijn de papieren in orde? Hoe lang zijn de grondstoffen houdbaar en voldoen ze aan de specificaties? Welke specificaties? Wie neemt welk monster? Wachten we op de uitslag, of mag er al gelost worden en waar dan? Is de aankomsttemperatuur in orde? Gegevens die van belang zijn voor onder andere afdelingen als de kwaliteitsdienst, inkoop, logistiek en productie.

Inzicht in proces- en informatiestromen

Daarom is naast inzicht in de processtappen ook inzicht in de informatiestromen zo belangrijk. De informatie die bij de ene afdeling vergaard wordt, is vaak cruciaal voor de andere. Door de vele databronnen is het ophalen en in relatie brengen van informatie vaak een handmatige, tijdrovende klus.

Het schematisch uittekenen van de proces- en informatiestromen biedt je inzicht. Geen lappen tekst, maar een eenvoudig schema met bolletjes, plaatjes en lijnen. Door de stromen grafisch in beeld te brengen zijn ze leesbaar voor iedereen in de organisatie. Van planner tot orderpicker. En dat is belangrijk, want zo praat je met elkaar over hetzelfde.

Optimalisatie en doelstellingen realiseren door inzicht

Om de verschillende en vaak ook uiteenlopende doelstellingen te kunnen behalen is het vervolgens belangrijk om te weten waar je het proces kunt optimaliseren. En op welk moment je nog kunt bijsturen of de producteigenschappen kunt beïnvloeden. Wanneer is welke informatie beschikbaar? Wat moet je in je productieproces veranderen om je businessdoelstellingen te kunnen realiseren? Door de schematische voorstelling is het overzichtelijk gemaakt waar geoptimaliseerd kan worden.

Een coördinerende automatiseringslaag

Het optimaliseren en automatiseren van werkprocessen kan vanuit een coördinerende laag als MES (Manufacturing Excecution System). In het voorbeeld van de vrachtauto met grondstoffen kan de weegbrug gekoppeld worden aan MES, net als de kentekenregistratie, het panel met de instructies voor de chauffeur en de laboratoriumuitslagen. Maar ook de pomp die de goederen naar de silo pompt en het voorraadsysteem dat registreert hoeveel binnenkomt. Ook het ERP-systeem, waarin de orderflow staat, kan gekoppeld worden.

Kortom, deze functionele automatiseringslaag biedt inzicht en overzicht van de voortgang en afwijkingen in de productie. MES zorgt voor een efficiëntere implementatie van de productieorders en helpt je bij het bereiken van een optimale inzet van mensen en middelen.

Enkele voorbeelden van functionaliteiten:

  • Order-/batch-sturing: optimaliseren van de productstro­men rekening houdend met reinigingsprocedures (CIP).
  • Koppelen van productiedata uit verschillende deelsyste­men en machines
  • Inline metingen en controles op de productkwaliteit (i.v.m. voedselveiligheid)
  • Tracking en tracing van de producten (i.v.m. registratie)
  • Voorraadregistratie (correct verbruik van de voorraden i.v.m. bijvoorbeeld THT)
  • Energiemetingen (t.b.v. optimaliseren van het energie­verbruik)
  • Receptbeheer (o.a. vastleggen/versiebeheer van de re­cepten en instellingen)
  • Digitale rapportages (optimalisatie van de informa­tiestromen)

Niet alles tegelijk, klein starten levert quick wins op

Een dergelijk proces hoeft niet in een keer uitgevoerd te worden. Actemium heeft decennialange ervaring in het optimaliseren en beheren van productieomgevingen bij voedselproducenten. De adviseurs weten als geen ander wat technisch mogelijk is. Maar graag starten ze juist vanuit de doelstellingen van de producent. Wat heb je echt nodig om je doelstellingen te kunnen behalen? Laten we nou eens starten door helder inzicht in de werkstromen en data en hun onderlinge samenhang te verkrijgen.

En start dan met het automatiseren van de kleinere projecten. Afhankelijk van het succes van deze quick wins kan een langetermijnplanning gemaakt worden. Onder begeleiding van de technische adviseurs zal ook voor een beheersbaar systeem gezorgd worden, zodat wijzigingen direct aangepast worden in het totaalplaatje.

Een dergelijke aanpak levert efficiency op en een overzichtelijke stroom van managementinformatie. Het maakt het aansturen en beïnvloeden van het proces eenvoudiger en maakt dat de organisatiedoelen haalbaar worden.

Auteur: Bas Hazewinkel, Client Manager bij Actemium, kennispartner van VMT

15-16/05-2024 | Food Tech Event

15-16/05-2024 | Food Tech Event

Food Tech Event benadrukt de cruciale rol van techniek in de toekomst van de voedingsindustrie.

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

Mikrocentrum organiseert 15 en 16 mei 2024 de vakbeurs Food Technology onder een nieuwe naam: Food Tech Event. Met deze nieuwe naam legt Mikrocentrum...

Stefan Droogendijk: “De traditionele kwaliteitscontroles met een pen en een hele stapel papier behoren zo tot het verleden.”

Trending 2024 | Normec Foodcare: 'Voedselkwaliteit objectief...

"We willen dat alle mensen onbezorgd kunnen genieten van goed en veilig eten." Die missie staat prominent op de website van Normec Foodcare. Normec...

Joris Kolff, Director Food & Beverage en Martijn Pattje, Vice President Sales, Europe.

Trending 2024 | Aptean: 'Hogere winstverwachting voor foodbedrijven...

Aptean kijkt vooruit. Afgelopen augustus deed het softwarebedrijf, samen met onderzoeksbureau B2B International, onderzoek naar de...

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

Terwijl de wereld zich buigt over duurzame voeding, staat de sector van alternatieve eiwitten in de schijnwerpers, balancerend tussen innovatie en...

Remko Vogelenzang, directeur Bobeldijk Food Group.

Plantaardige productie vereist specifieke afstemming machinerie

Begin 2020 is Bobeldijk Food Group in Deventer volledig overgegaan op de productie van vegan producten. Het van origine vleesbedrijf werd omgebouwd...

De E.coli bacterie. Als je deze bacterie vindt dan kan dat ook betekenen dat andere darmpathogenen aanwezig zijn in de productie, Salmonella bijvoorbeeld.

Beheersing omgevingspathogenen toegevoegd aan autocontrolegidsen

De module 'Beheersing van omgevingspathogenen in de voedingsindustrie', opgesteld door Fevia en haar sectoren, is een toevoeging voor alle...

Arla ontwikkelt afsluitbare dop van houtvezels

Arla ontwikkelt afsluitbare dop van houtvezels

Arla Foods ontwikkelt samen met de Zweedse start-up Blue Ocean Closures een afsluitbare dop gemaakt van houtvezels. Het zuivelbedrijf zegt met deze...