Verduurzaming van de productie door een slimmer CIP-proces

Verduurzaming van de productie door een slimmer CIP-proces

KENNISPARTNER - Consumenten vragen steeds vaker om duurzame producten. Ook de overheid heeft duurzaamheidseisen gesteld voor 2030. Redenen genoeg voor producenten om hun productie en daarmee hun producten te willen verduurzamen. Dat valt in de praktijk nog niet altijd mee. Laaghangend fruit plukken lukt nog wel. Maar daarna kunnen ze vaak nog wel advies gebruiken. Lees hier wat de mogelijkheden zijn voor een duurzamere productie.

Zeker op het gebied van procesautomatisering is nog veel winst te behalen wat duurzaamheid betreft. Zo kan alleen al de analyse van bestaande data waardevolle inzichten opleveren. Maar ook kan met intelligente software een grote stap gezet worden naar bijvoorbeeld CO2-reductie.

CIP-proces kan geoptimaliseerd worden

De veelvoorkomende CIP-installatie is op veel productielocaties een onzuinige verslinder. Water, chemicaliën en energie; in het kader van voedselveiligheid zien we toch vaak dat er ruimschoots gereinigd en gedesinfecteerd wordt, om risico’s te vermijden. Studies tonen aan dat maar liefst 80% van de CIP’s in productie-omgevingen niet efficiënt omgaan met water, chemicaliën en energie. Daarom is bij het CIP-proces vaak echt nog winst te behalen op het gebied van duurzaamheid én tijd.

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om aan het geprogrammeerde proces extra software toe te voegen. Deze software geeft advies hoe de instellingen van het reinigings- en desinfectieproces geoptimaliseerd kunnen worden. Wanneer de instellingen inderdaad aangepast worden kijkt de software verder, hoe ook deze instellingen weer geoptimaliseerd kunnen worden. Zo kom je in relatief korte tijd tot een reductie van water, schoonmaakmiddelen en energie.

Instellingen aanpassen blijft mensenwerk

Het is niet zo dat de software de programmering overneemt. De operator zal altijd de adviezen voor de betere instelling moeten accepteren en uitvoeren.

In eerste instantie wordt de data van zo’n vijftig tot honderd reinigingsrondes geanalyseerd. Het betreft bestaande data, zoals flowmetingen, conductiviteitsmetingen, temperatuur etc. Aan de hand van deze dataset worden algoritmes ontwikkeld, specifiek voor de betreffende CIP-installatie. Deze algoritmes worden vervolgens geïnstalleerd en ingeregeld. Samen met de operators wordt gekeken naar de zogenaamde golden CIP, de ronde die als optimaal beschouwd wordt en die als standaard voor het toekomstige proces dient. Deze golden CIPkan eenvoudig gevonden worden, omdat de software duidelijke schema’s en grafieken weergeeft van de eerdere batches. Ook de verbetervoorstellen zijn inzichtelijk gemaakt op een dashboard.

Wanneer de verbetervoorstellen door de operator doorgevoerd worden, ontstaan CIP-runs die steeds beter worden. Na verloop van tijd kan er een nieuwe standaard golden CIP aangewezen worden. Zo ontstaat een steeds optimaler CIP-proces.

Ook wanneer afwijkingen van het proces optreden wat betreft water- of chemicaliënverbruik kan de applicatie dit aangeven. Er kan snel ingegrepen worden, zodat de ongewenste situatie niet blijft voortduren. Ook dit levert weer een duurzaamheidsstap op.

Processen inzichtelijk maken en koppelen

De CIP-reiniging is een voorbeeld van een procesonderdeel, waarbij in de meeste gevallen veel te bereiken valt in het kader van besparingen. Maar zo zijn er nog veel meer procesonderdelen in een productie-omgeving die de moeite van het bekijken waard zijn. Juist ook het koppelen en afstemmen op elkaar van de verschillende onderdelen – die vaak van verschillende leveranciers zijn – kan waardevol zijn.

Soms wordt gedacht dat het inschakelen van adviseurs niet direct iets oplevert. De kosten van adviseurs zijn immers direct aantoonbaar, en de opbrengsten niet. Toch kan het zoals in bovengenoemde gevallen waardevol zijn om externen een scan uit te laten voeren van de verschillende procesonderdelen. In de meeste gevallen levert dit een scala aan besparingen op en kunnen er grote stappen gezet worden op weg naar verduurzaming van het productieproces. Daarmee kunnen vervolgens gegarandeerd duurzamere producten op de markt gezet worden.

Auteur: Bert Smid, Client Manager bij Actemium, kennispartner van VMT