World Meat Congress 2023 strijkt neer in Maastricht: hoe pareert sector alle transities en uitdagingen?

World Meat Congress 2023 strijkt neer in Maastricht: hoe pareert sector alle transities en uitdagingen?

Het International Meat Secretariat (IMS) en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) organiseren gezamenlijk het World Meat Congress 2023. Het zal plaatsvinden van 11 tot 13 oktober 2023 in Maastricht.

Naar verwachting zullen op het World Meat Congress honderden mensen aanwezig zijn die werkzaam zijn in de mondiale vleesindustrie en aangrenzende sectoren. Laurens Hoedemaker, voorzitter COV: “De wereld staat aan de vooravond van een aantal grote veranderingen en transities. Sociale en ecologische ontwikkelingen leiden tot een kritische kijk op de productie van vlees en vleesproducten. Tegelijkertijd zet de sector – geholpen door technologische innovatie – grote stappen richting duurzamere productie. Het centrale thema van het congres is dan ook Meeting Society & Consumer.”

Veel uitdagingen voor vlees

Op de agenda staan actuele wereldwijde uitdagingen voor de industrie, zoals de rol van vlees in de mondiale klimaatambities, de maatschappelijke verwachtingen over dierenwelzijn, de arbeidsmarkt, alternatieven voor vlees zoals kweekvlees en de impact van (geo)politieke ontwikkelingen op de vleeshandel en -productie.

Hoe gaat de internationale vleesindustrie om met al deze uitdagingen? Sprekers uit de academische wereld, internationale organisaties en vertegenwoordigers van de vleeswaardeketen zullen deze vraag beantwoorden op het komende World Meat Congress. De organisatie mikt naast de internationale vleesindustrie ook op vertegenwoordigers van de overheid, brancheorganisaties, retailers en ngo’s.

Willem Paul de Mooij

Willem Paul de Mooij

Hoofdredacteur VMT

Willem Paul de Mooij is hoofdredacteur van VMT. Binnen VMT schrijft hij vooral over het thema Voedselveiligheid & Kwaliteit.