Nieuwe wetgeving voor maximumgehalten aan verontreiniging in levensmiddelen: dit zijn de belangrijkste punten

Op 5 mei is er een nieuwe Verordening (EU) 2023/915 gepubliceerd, die vaststelt welke maximumgehalten er gelden voor bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen. Deze verordening vervangt de huidige Verordening (EG) nr. 1881/2006. In dit artikel de belangrijkste wijzigingen op een rij.