Trending 2023 | KTBA: 'Zorg dat je een aantrekkelijke werkgever bent en investeer daarin'

Trending 2023 | KTBA: 'Zorg dat je een aantrekkelijke werkgever bent en investeer daarin'

De foodindustrie is continu in beweging en heeft te maken met een groot aantal ontwikkelingen en uitdagingen. Naast oplopende kosten van ingrediënten en energiekosten liggen er ook uitdagingen op het gebied van inflatie, prijsverhogingen, recessie, verduurzaming en er woedt een heuse 'war on talent'. Maar met de nodige kennis en kunde is het goed mogelijk om alle uitdagingen het hoofd te bieden. KTBA schetst wat er zoal speelt in de branche en hoe zij een helpende hand kan toesteken.

KTBA is gespecialiseerd dienstverlener op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en wet- en regelgeving voor de voedingsindustrie. Het bedrijf maakt onderdeel uit van Mérieux NutriSciences, dat wereldwijd actief is op het gebied van laboratoria en consultancy. “We helpen organisaties met praktische en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het veiliger, gezonder en duurzamer maken van voedselsystemen. In de gehele keten, van boer tot bord. Onze missie is om bij te dragen aan ‘Better Food. Better Health. Better World’”, zeggen Jori Broens, Manager Consultancy en COO Michiel Hulshof.

Inkopers moeten kijken waar te bezuinigen en welke grondstof goedkoop is, maar vaak maakt dat het werk van de afdeling kwaliteitsmanagement lastiger”

Kijkend naar de markt ziet Hulshof verschillende trends die de komende tijd invloed hebben op de foodindustrie. “Neem de inflatie en de mogelijkheid van een recessie, maar ook het personeelstekort en de daaruit voortvloeiende ‘war on talent’ bij werkgevers. We zien dat voedselproducerende werkgevers moeite hebben met het vinden van de juiste medewerkers. Dat heeft direct invloed op het behouden van de capaciteit om productie te blijven draaien en op de kwaliteit van de producten. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema en staat digitalisering ook in het lijstje met trends.”

Hogere prijs

De zogenaamde 3 C’s (Climate, Crisis en Conflict) hebben hun weerslag op de wereldwijde voedselproductie. Schaarste leidt tot een hogere prijs voor grondstoffen. Dat merken consumenten in de supermarkt, maar in minder welvarende landen leidt dit tot een regelrechte crisis, zeker nu ook de klimaatverandering zich juist in die regio’s laat gelden. “Door die hogere kosten voor grondstoffen kunnen producenten moeilijker op hetzelfde kostenniveau blijven”, legt Hulshof uit. “Ook spelen de torenhoge energiekosten een grote rol in de industrie. Dat kan zelfs leiden tot tijdelijke productiestops zoals bij Hak. Wij zien daar echt grote risico’s.”

Actief meedenken

KTBA probeert zijn klanten te ondersteunen door actief mee te denken over de relatie tot leveranciers of in de zoektocht naar andere grondstoffen en naar wat zo’n verandering kan betekenen in de rest van de kwaliteits- en voedselveiligheid. Hulshof constateert bijvoorbeeld dat inkoopafdelingen vaak met een andere opdracht het veld in worden gestuurd dan de kwaliteitsafdelingen.

“Inkopers moeten kijken waar te bezuinigen en welke grondstof goedkoop is, maar vaak maakt dat het werk van de afdeling kwaliteitsmanagement lastiger. Zij moeten opnieuw de vragen gaan stellen over de herkomst van een product en de risico’s die daarbij horen. Borging van de kwaliteit wordt op die manier arbeidsintensiever. Dat is op te lossen door als afdelingen goed met elkaar in gesprek te blijven. Maar ook door gebruik te maken van kennis over alternatieve grondstoffen en welke risico’s en gevaren deze met zich mee kunnen brengen.“

Michiel Hulshof, COO van KTBA: “Veel bedrijven hebben moeite met het aantrekken en vasthouden van de juiste kwaliteitsmanagers."
Michiel Hulshof, COO van KTBA: “Veel bedrijven hebben moeite met het aantrekken en vasthouden van de juiste kwaliteitsmanagers."

Gevolgen van personeelstekort

Ook de krapte op de arbeidsmarkt is een uitdaging die Hulshof signaleert bij werkgevers. “Veel bedrijven hebben moeite met het aantrekken en vasthouden van de juiste kwaliteitsmanagers. Tegelijkertijd zegt dit iets over het vasthouden van het gewenste kennisniveau binnen de organisatie. Juist waar het om kwaliteit en voedselveiligheid gaat, is het van belang de juiste processen in te richten en te volgen. Kennis is dan essentieel. Wanneer je die zelf niet (meer) of onvoldoende in huis hebt, is het mogelijk om externe kwaliteitsmanagers in te zetten die tijdelijk of structureel ondersteunen om de kwaliteit van productie hoog te houden.”

De footprint van een product wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor de consument, maar voor de gehele industrie”

Kennis in huis halen

“KTBA heeft veel kennis in huis”, zegt Broens. “Klanten zien de toegevoegde waarde hiervan. Wij helpen hen met specifieke kennis zodat hun eigen kwaliteitsafdeling hier niet naar op zoek hoeft. Dat zorgt er ook voor dat je minder lang iemand van je eigen afdeling kwijt bent om zich in een onderwerp te verdiepen.” De ‘war on talent’ zorgt er volgens Broens ook voor dat werkgevers moeten zorgen dat het personeel dat ze aan weten te trekken, ook daadwerkelijk blijft. “Zorg dat je een goede, aantrekkelijke werkgever bent en investeer daarin. Zorg ervoor dat mensen zich breed kunnen ontwikkelen.” Hulshof stipt de speciale training aan die KTBA biedt om meer mensen op te leiden tot kwaliteitsmanager. “We bieden sinds kort een training aan voor zij-instromers, mensen die vanuit productiewerk willen doorstromen naar kwaliteitsmanager. Het enthousiasme voor die training is groot.”

Duurzaamheid

“De footprint van een product wordt steeds belangrijker”, constateert Hulshof als hij de trend van duurzaamheid bespreekt. “Niet alleen voor de consument, maar voor de gehele industrie. Ook bij KTBA hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De food-industrie is zich hier ook van bewust en kijkt bijvoorbeeld goed naar alternatieve grondstoffen. Maar verduurzaming zit ook voor een deel in verpakkingsmateriaal: welk materiaal gebruik je, hoeveel gebruik je, wat kan beter? Welke afstanden moeten er afgelegd worden?” En, wellicht minder bekend, duurzaamheid zit ook een stukje in cybersecurity en bewustzijn daarvan. “Je wilt natuurlijk niet dat je bedrijfsvoering in gevaar komt omdat je systeem gehackt is.”

Jori Broens, manager consultancy bij KTBA.
Jori Broens, manager consultancy bij KTBA.

Integreren

Broens ziet dat duurzaamheid op dit moment in dezelfde situatie staat als HACCP in 1996. “We verwachten dat er eenzelfde structuur komt met betrekking tot duurzaamheid en het is mooi als dat kan integreren met bestaande handboeken. Er komen niet alleen vanuit de consument allerlei eisen, maar ook vanuit de nationale overheid en Europese Unie komt er nieuwe wetgeving waar je als kwaliteitsafdeling op voorbereid moet zijn. In de database van Riskplaza staan bijvoorbeeld per type verpakkingsmateriaal de risico’s omschreven. In die zin zijn wij dus al klaar voor wat er gaat komen. Ook sporen we bedrijven aan om te kijken naar de resultaten die zij kunnen boeken op bijvoorbeeld het gebied van verduurzaming.”

Digitalisering

Broens stipt kort nog het belang van digitalisering aan: “Ik doel dan vooral op het koppelen van verschillende systemen. Daar valt nog een enorme stap te zetten. Als je zorgt voor een platform waarin iedereen op dezelfde manier zijn informatie aanbiedt, scheelt dat heel veel tijd en dus kosten. Ook daarin kunnen wij een ondersteunende rol bieden.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met KTBA.Meer van KTBA op VMT vind je hier.

Klimaatverandering houdt groenteverwerker Ardo op alle niveaus bezig: van spinazietekort tot   weerbarstige wetgeving

Klimaatverandering houdt groenteverwerker Ardo op alle niveaus bezig:...

Door het natte voorjaar en de verlate inzaai sorteert de Belgische groenteverwerker Ardo nu al voor op een tekort aan spinazie en erwten....

Muscimol is de oorzaak van 39 zieken na het eten van microdosingproducten

Muscimol is de oorzaak van 39 zieken na het eten van...

Nu duidelijk is dat de stof muscimol de oorzaak is van de ziekten door het consumeren van producten van het bedrijf Diamond Shruumz, roept het...

Het Belgische FAVV meldde in 2022 in totaal 416 recalls en waarschuwingen

Belgische recalls en waarschuwingen van juli: mogelijk metaal in...

In dit overzicht lees je de Belgische recalls en veiligheidswaarschuwingen van juli. De laatste wapenfeiten: metaal in lolly's, Salmonella in kip,...

Creëer de juiste bereidingswijze op het etiket

Creëer de juiste bereidingswijze op het etiket

Je kent het wellicht wel. je volgt keurig de bereidingswijze op de verpakking van een product, maar toch is het na bereiding nog half koud, niet gaar...

Vierde persoon in Verenigde Staten die dit jaar vogelgriep oploopt

Vierde persoon in Verenigde Staten die dit jaar vogelgriep oploopt

Een man die op een melkveebedrijf in het noordoosten van Colorado werkt, is de vierde mens in de Verenigde Staten die dit jaar positief test op...

Milo en Bryce Wrigley van de Alaska Flour Company. (Foto: Alaska Flour Company)

Aan tafel Alaska #3: Hoge kwaliteit gerstproducten van een...

Afgelopen week waarschuwde groentefabrikant HAK er nog voor: door klimaatverandering worden oogsten en daarmee de toevoer voor voedingsproducenten...

Foto: Shutterstock

Salmonella in rauwe melk maakt 165 mensen ziek, vooral jonge kinderen

In Amerika werden 165 mensen ziek na het drinken van rauwe melk uit Californië. Volgens de eigenaar van het melkveebedrijf was één koe besmet met...

Onbehandeld water is bron van salmonella-uitbraak komkommers

Onbehandeld water is bron van salmonella-uitbraak komkommers

De uitbraak van twee soorten salmonella door consumptie van komkommer blijkt te komen door onbehandeld water. Honderden mensen in de Verenigde Staten...