VMT 09 (2022)

De stijgende prijzen, de hoge gasprijzen en de grondstoffenschaarste leiden tot veranderingen in de markt. Wat zijn de belangrijkste trends voor 2023? VMT belicht in dit laatste nummer van het jaar de meest in het oog springende veranderingen voor de voedingsindustrie.