'Lagere marges zetten innovatie en verduurzaming voedingssector onder druk'

Ook in Nederland blijven de energie- en grondstofprijzen stijgen. De loonkosten nemen toe en door stijgende rente zijn investeerders terughoudend. Dit leidt tot druk op marges van voedingsproducenten. Het doorberekenen van de kostenstijgingen wordt steeds lastiger. "De trend naar meer kortlopende contracten waarbij prijzen tussentijds aangepast kunnen worden zet door."