Normontwerp voor ISO 22174 over microbiologische analyses via PCR gepubliceerd

Normontwerp voor ISO 22174 over microbiologische analyses via PCR gepubliceerd

Nederland is actief betrokken bij het opstellen van een internationale norm over het gebruik van polymerase chain reaction (PCR) bij microbiologische analyses in de agrofoodsector. De publieke commentaarronde voor NEN-EN-ISO 22174:2022 Ontw. is recent van start gegaan. Belanghebbenden kunnen tot 5 januari 2023 commentaar indienen op dit normontwerp. Dat meldt de NEN.

PCR is een manier om uit zeer kleine hoeveelheden DNA specifiek een of meer gedeeltes te kopiëren tot er genoeg van is om het te analyseren. De eisen die in NEN-EN-ISO 22174:2022 Ontw. ‘Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection and quantification of microorganisms - General requirements and definitions’ zijn vastgelegd, zorgen ervoor dat laboratoria die gebruik maken van deze norm vergelijkbare resultaten genereren. De resultaten kunnen hierdoor gemakkelijker met elkaar vergeleken worden.

Voorgestelde aanpassingen

NEN verwacht dat de herziening van NEN-EN-ISO 22174 begin 2024 gereed is. Dan zal de herziene norm de gepubliceerde NEN-EN-ISO 22174:2005 vervangen. Daarnaast wordt een aantal normen samengevoegd tijdens deze herziening. Het gaat om de volgende normen voor microbiologie van de voedselketen:

  • NEN-EN-ISO 20837:2006 'Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Requirements for sample preparation for qualitative detection';
  • NEN-EN-ISO 20838:2006 'Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Requirements for amplification and detection for qualitative methods';
  • NEN-EN-ISO 22119:2011 'Real-time polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions.

Andere voorgestelde aanpassingen zijn bijvoorbeeld de uitbreiding van kwalitatieve naar kwantitatieve analyses, de toevoeging van ‘digital PCR’, en een extra hoofdstuk over validatie en verificatie.

Toegang tot het normontwerp

Iedere belanghebbende die commentaar wil indienen op het normontwerp NEN-EN-ISO 22174 Ontw., kan een kosteloos een exemplaar opvragen via afc@nen.nl. Tot 5 januari 2023 kan commentaar op dit normontwerp worden ingediend.

Annemiek Jorritsma

Annemiek Jorritsma

Redacteur

Annemiek Jorritsma (1974) is sinds september 2021 toegetreden tot het redactieteam van VMT en Bakkerswereld. Na 13 jaar te hebben gewerkt als redacteur voor Logistiek.nl maakte zij de overstap naar de wereld van voedingsmiddelen. Een branche die haar niet vreemd is. In 1997 studeerde Annemiek af in de studierichting Agrologistiek aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Ze startte haar carrière in de voedingsmiddelen (Meneba, nu Dossche Mills) en de retail (Ahold) en dienstverlening (Vos Logistics) in verschillende transport- en projectfuncties.

Tussen 2008 en 2012 heeft ze journalistieke kennis opgedaan aan de Hogeschool Utrecht op het moment dat ze de carrièreswitch maakte naar het redacteursvak en ging werken voor Logistiek.nl. Eerst bij de uitgeverij Reed Business, gevolgd door Vakmedianet.

Annemiek is een ervaren content specialist met een brede blik en een onderzoekende instelling. Een verbinder met een passie voor kennisoverdracht.
Zij richt zich binnen VMT op de thema's Voedselveiligheid & Kwaliteit en Technologie & Techniek.