Cobots passen in het Industrie 5.0 tijdperk

Tijdens de vijfde industriële revolutie zal de traditionele scheiding tussen mens en technologie langzaamaan wegvallen. De mens zorgt voor creativiteit en pro-activiteit, de cobot voor de productiviteit en ondersteuning. Dit is vanuit arbeidsveiligheidsoogpunt niet evident, maar hiervoor is er een ISO-standaard.