Trending in 2021: De QA-manager heeft steeds meer kennis nodig

Trending in 2021: De QA-manager heeft steeds meer kennis nodig

Op steeds meer gebieden wordt meer kennis vereist van de QA-manager. Wietske Witteveen: “Het is belangrijk dat de QA-manager zich bijvoorbeeld al vanaf de productontwikkeling bezighoudt met de receptuur en ook dat hij alert is op voedselfraude. Hij hoeft deze kennis niet allemaal zelf in huis te hebben, hij kan er ook voor kiezen het te managen.”

Trending in 2021: De QA-manager heeft steeds meer kennis nodig

Wietske Witteveen is directeur van Eurofins Food Safety Solutions en ziet een aantal trends. “Ten eerste zien we dat de vraag naar een langere houdbaarheid van verse producten toeneemt. Elke dag dat een product langer houdbaar is, is winst voor de retailer en levert minder voedselverspilling op.”

“Hierbij spelen echter verschillende voedselveiligheidsissues een rol die van belang zijn voor een QA-manager. Voor producenten met een klein QA-team zijn al deze issues lastig, maar je ziet dat ze het toch allemaal zelf willen doen. De materie is echter zo specifiek geworden dat het steeds moeilijker wordt om goede keuzes te maken om tot een langere houdbaarheid te komen.”

Specifieke kennis

“Neem Listeria. Een keuze zou kunnen zijn om met citroenzuur de pH van een product te verlagen, zodat Listeria niet groeit. Het product wordt echter wel zuurder, maar nog niet beter bestand tegen Listeria. En wat doet het met de smaak? Eurofins heeft specifieke kennis in huis om QA-managers te ondersteunen.”

Betrokken bij productontwikkeling

“Een advies zou zijn om als QA-manager eerder in het productontwikkelingsproces betrokken te zijn en zo mee te denken over welke stappen gezet moeten worden. Wij kunnen deze stappen ondersteunen met wiskundige modellen die de houdbaarheid voorspellen. Zo hebben we bijvoorbeeld bij een klant kunnen borgen dat appeltaart langer in de vitrine kan liggen en dat de sla bij een fastfoodketen langer ongekoeld bewaard mag worden.”

Eurofins kan als kennispartner de QA-manager helpen.

Hetzelfde geldt voor ondersteuning bij de toenemende vraag naar clean labels. Eurofins kan als kennispartner de QA-manager helpen met deze lastige materie. Het kan goed zijn om gezamenlijk een toolset te ontwikkelen voor productontwikkelaars, de randvoorwaarden waaraan een recept moet voldoen.

Toegenomen voedselfraude

Witteveen ziet ook dat in de coronaperiode voedselfraude is toegenomen. “Bedrijven signaleren dit wel, maar komen vaak niet verder dan steekproeven nemen. Dat werkt niet, fraude moet je monitoren aan de hand van een monitoringsprogramma. Daarnaast is het belangrijk dat iemand in een bedrijf verantwoordelijk gemaakt wordt voor voedselfraude.”

“Helaas is fraude niet meer iets van de toekomst, criminelen weten precies de kwetsbaarheden in Nederland te vinden. Olijfolie, speltbrood en honing zijn bekende fraudevoorbeelden. Eurofins verzamelt in Europa allerlei data en voert verschillende tests uit, zodat we trendanalyses per product kunnen laten zien. Ook op dit vlak kunnen wij de drukke QA-manager ondersteunen en meedenken vanuit het product, om zo een risicobeoordeling op te stellen en elk kwartaal te onderhouden.”

Visie ontwikkelen

“Kortom, de QA-manager moet echt gaan managen en een visie ontwikkelen. Wij kunnen hem helpen met het ontwikkelen van dashboards met daarin alle belangrijke data. Dit dashboard geeft aan wat te doen bij een afwijking. Hiermee kunnen we de QA-manager echt ontzorgen.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Eurofins

Eerder verschenen