Trending in 2021

Lars de Keijser is gespecialiseerd duurzaamheidsconsultant van KTBA, een dochteronderneming van Merieux Nutrisciences.

Trending in 2022: Ook MKB moet duurzaamheidsvragen gaan stellen

Liggen de duurzaamheidsvraagstukken nu nog vooral bij de multinationals, ook het MKB in de voedingsmiddelenindustrie moet zich gaan opmaken voor de...

Kathleen Malfroy, CEO Normec Foodcare QA België: “Er is een cultuuromslag nodig om voedselveiligheid echt te kunnen borgen.”

Trending in 2022: Voedselveiligheid en duurzaamheid onlosmakelijk...

De voedingsmiddelenindustrie heeft zich de afgelopen jaren heel flexibel en snel moeten aanpassen aan alles wat op de industrie afkwam. De...

Tomaso Della Vedova, Industry Manager Food and Life Sciences bij Endress+Hauser: “Inline metingen van de kwaliteit en samenstelling van proteïnen zijn mogelijk”

Trending in 2022: Kwalitatieve data worden steeds belangrijker

Endress+Hauser ziet dat digitalisering, duurzaamheid en efficiënt produceren nog steeds hoog op de agenda staan bij de voedingsmiddelenbedrijven....

Aart-Jan Smit, Sales Manager Food & Pharma van Bilfinger Tebodin: “Digitalisering kan in elk financieel plaatje passen.”

Trending in 2022: Hoe haal je in een fabriek de duurzaamheidsdoelen?

De trend die Aart-Jan Smit voor volgend jaar, maar ook op lange termijn ziet, is dat duurzaamheid in de breedste zin van het woord in de...

Trending in 2022: Vraag naar specifiekere analyses wordt groter

Trending in 2022: Vraag naar specifiekere analyses wordt groter

Voedingsmiddelenproducenten zijn volop bezig met het ontwikkelen en aanpassen van onder andere gezondere producten. Een trend die al even gaande is....

Arjen van Barneveld, Siemens: “Een trend is de democratisering van de vraag.”

Trending in 2021: productintroducties 75% sneller dankzij...

Bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie moeten steeds flexibeler kunnen inspringen op de behoefte aan nieuwe producten. Ze moeten daarnaast blijven...

Maurits Timmermans, directeur van Augias Schoonmakers: “Door onze sterke bedrijfscultuur Geliefd leveren wij een hogere kwaliteit.”

Trending in 2021: samenwerken met geschoolde schoonmakers cruciaal...

"Wij zien de trend dat het steeds belangrijker wordt om samen te werken met de producent, schoonmakers en externe leveranciers als opleiders en...

André Mepschen, Water Alliance

Trending in 2021: terugdringen van waterverbruik levert winst op

De beschikbaarheid van water komt steeds vaker ter discussie te staan. André Mepschen: "Het is tijd dat er stappen gezet gaan worden op het gebied...

Trending in 2021: Iedereen moet meedoen, kom nu in actie voor...

"De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Grote én kleine bedrijven moeten nu echt structurele stappen gaan zetten op het gebied van duurzaamheid."...

Trending in 2021: De QA-manager heeft steeds meer kennis nodig

Trending in 2021: De QA-manager heeft steeds meer kennis nodig

Op steeds meer gebieden wordt meer kennis vereist van de QA-manager. Wietske Witteveen: "Het is belangrijk dat de QA-manager zich bijvoorbeeld al...