NVWA ziet nog steeds gebruik van sulfiet in vlees

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) constateert na inspecties eind 2019 dat het gebruik van het verboden sulfiet in vlees afneemt, maar toch nog steeds voorkomt. Ook het gebruik van alternatieve middelen groeit.
Delen:

Eind vorig jaar inspecteerde de NVWA op het gebruik van sulfiet in vlees bij bedrijven waarvan bekend is dat ze de afgelopen jaren sulfiet hadden gekocht. Bij 15% van deze geïnspecteerde bedrijven werd het gebruik van het verboden additief geconstateerd. In eerdere acties was dit overtredingspercentage nog 50%. Het gebruik van sulfiet in vlees lijkt af te nemen concludeert de NVWA.

Mooi rood

vlees-jpgSulfiet kleurt het vlees mooi rood, maar mag volgens de additievenwetgeving niet aan vlees worden toegevoegd. Sulfiet is bovendien één van de 14 stoffen die volgens de etiketteringsregels duidelijk moeten worden vermeld als ze aan een levensmiddel (verpakt of onverpakt) worden toegevoegd, omdat ze allergische reacties kunnen veroorzaken.

Risicogericht

De NVWA heeft eind 2019 voor de derde keer in korte tijd via een risicogerichte actie gecontroleerd op verboden gebruik van sulfiet in vlees. Eerdere controles vonden plaats in het voorjaar van 2018 en 2019. Net als bij de eerdere controleacties zijn ook nu bedrijven specifiek geselecteerd. Inspecties zijn uitgevoerd bij bedrijven waar het gebruik van sulfiet in 2018 of 2019 is aangetoond en bij bedrijven die nog niet eerder op het gebruik van sulfiet zijn gecontroleerd, maar waarvan de NVWA weet dat deze in het (recente) verleden sulfiet hebben gekocht.

Inspectieresultaten en maatregelen

In totaal zijn 46 bedrijven geïnspecteerd; bij 7 bedrijven werd het gebruik van sulfiet in gehakt en soortgelijke producten aangetoond. Van de 13 bedrijven die eerder in 2018 waren beboet, bleken er toch nog 2 te zijn die nog steeds sulfiet gebruikten. Van de 19 bedrijven die in het voorjaar van 2019 op het gebruik van sulfiet zijn beboet, bleek nog 1 bedrijf sulfiet te gebruiken. Dus 3 van de 32 bedrijven, die al eens eerder voor het gebruik van sulfiet waren beboet, zijn opnieuw in de fout gegaan. Van de 14 bedrijven die nog niet eerder op het gebruik van sulfiet waren gecontroleerd, bleken 4 bedrijven sulfiet te gebruiken.

Alle bedrijven waar het gebruik van sulfiet is geconstateerd, hebben 2 bestuurlijke boetes gekregen: één voor het gebruik van een niet toegestaan additief (‘E-nummer’), en één voor het niet vermelden van de aanwezigheid van een stof die allergische reacties kan veroorzaken. Eén bedrijf is nu voor de derde keer in 2 jaar tijd betrapt op het gebruik van sulfiet. Van dit bedrijf is de erkenning om vleesbereidingen te maken ingetrokken.

Alternatieve middelen

Tijdens de inspecties zagen inspecteurs dat soms andere middelen dan sulfiet werden gebruikt om het vlees rood te kleuren. Het kleuren van vlees en vleesbereidingen is echter niet toegestaan, ook niet met alternatieve middelen. Hoewel het gebruik van sulfiet lijkt af te nemen, lijkt tegelijkertijd het toevoegen van alternatieve middelen toe te nemen.

Kleurstoffen mogen niet worden gebruikt in gehakt en andere vleesbereidingen. Het gebruik van kleurstoffen kan misleidend zijn omdat het vlees er verser uitziet dan het eigenlijk is. Hierbij kunnen risico’s voor de gezondheid ontstaan als vlees wordt gekleurd dat niet meer geschikt is voor consumptie.

Food Law Event 18 juni

Update (NVWA-Webdossier) Additieven
Sommigen stellen dat het gebruik van additieven in voedingsmiddelen op gespannen voet zou staan met de clean label trend. De NVWA publiceerde in 2019 het Webdossier Additieven, met als onderdeel daarvan het “Handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten”, met daarin haar standpunten over het gebruik van additieven en E-nummers, plantenextracten et cetera. Een discussie tussen de NVWA en de industrie zou moeten leiden tot een update van dit dossier. Wat wordt er c.q. aangepast? Wat zijn de nieuwe speerpunten van de NVWA op het gebied van additieven en hoe gaat de handhaving eruit zien? En hoe moet dit in Europees verband worden gezien? Wat is eigenlijk de juridische waarde van het Handboek, alsook de SCoPAFF-opinies? Daarnaast zullen ook diverse andere ontwikkelingen op het gebied van additieven aan bod komen. Barbara Mutsaers, advocaat Agri & Food law bij AKD Benelux Lawyers, en Joyce de Stoppelaar van de NVWA lichten dit toe en zorgen ervoor dat u weer up to date bent. Bekijk het programma en meld u aan.