Trending 2024 | Normec Foodcare: 'Voedselkwaliteit objectief beoordeeld met app'

Trending 2024 | Normec Foodcare: 'Voedselkwaliteit objectief beoordeeld met app'
Stefan Droogendijk: “De traditionele kwaliteitscontroles met een pen en een hele stapel papier behoren zo tot het verleden.”

"We willen dat alle mensen onbezorgd kunnen genieten van goed en veilig eten." Die missie staat prominent op de website van Normec Foodcare. Normec QC One, onderdeel van Normec Foodcare, doet daarbij een stevige duit in het zakje door de ontwikkeling en het toepassen van een speciale app voor keurmeesters.

Stefan Droogendijk van Normec QC One vertelt over Normec Foodcare en de plek die QC One in de organisatie inneemt. “Normec is vooral actief op het gebied van analyses, advies, smaak- en kwaliteitsmonitoring en digitalisering. Als kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak ontzorgen we onze klanten met een breed pakket aan diensten. Dat doen we in de hele keten, van grondstof tot consument.” Normec Foodcare is ontstaan vanuit een samenwerking tussen toonaangevende laboratoria, expertise- en adviesbureaus, inspectie- en trainingsorganisaties. De afgelopen jaren zijn alle krachten gebundeld waardoor het bedrijf altijd een passende oplossing heeft die aansluit op de behoeften en wensen van de klant.

QC One Software

In 2021 werd QC One Software onderdeel van Normec Foodcare, maar het bedrijfsonderdeel opereert als zelfstandige business unit. “We wilden graag groeien en meer expertise aan boord krijgen die we vervolgens konden aanbieden op ons online kwaliteitsplatform. Op het platform worden kwaliteitsregistraties gedaan, informatie gedistribueerd, specificaties bijgehouden en data geïnterpreteerd. Het platform is bedoeld om het werk van de keurmeester gemakkelijker te maken”, schetst Droogendijk de achtergrond van QC One. Hij is blij met de incorporatie van QC One binnen Normec Foodcare. “Denk aan de koppeling met laboratoria en nieuwe inzichten in QA. Dat is een mooie aanvulling, want wij zijn zelf goed in het QC-deel. Ook hebben we binnen Normec Foodcare training en opleidingen.”

Objectief kwaliteit bepalen

Normec QC One heeft twee typen klanten, aldus Droogendijk. “Dat zijn generalisten en specialisten. Het klantenpallet varieert van retailer tot importeur, maar ook growers, exporteurs en telersverenigingen behoren tot onze klantengroep. Wat we bij deze groepen zien is een verschuiving naar objectief keuren, en daar ondersteunen wij ze bij.”

Steeds meer keurmeesters gaan met pensioen, en er is simpelweg te weinig kennis bij jonge mensen die net beginnen om dat allemaal op te pakken”

Objectief keuren houdt in dat de bepalingen en uitkomsten worden bepaald door algoritmes in plaats van menselijke metingen en inschattingen. Objectief keuren is door het gebruik van deze algoritmes niet alleen nauwkeuriger en sneller, maar vangt ook de afvloeiing van menselijke kennis uit de sector op. “Steeds meer keurmeesters gaan met pensioen, en er is simpelweg te weinig kennis bij jonge mensen die net beginnen om dat allemaal op te pakken. Zo ontstaat een kennishiaat waar onze software op inspringt. Het algoritme wordt gevoed met kennis van ervaren keurmeesters, de kwaliteit is dus gegarandeerd en wordt alleen maar hoger naarmate we meer data kunnen invoeren. We kunnen dan ook beter de prestaties van het systeem meten en gemakkelijk aanpassingen doen waar nodig.”

De uitkomsten worden volgens Droogendijk ook eenduidiger omdat er objectief gekeurd wordt in plaats van subjectief, gebaseerd op verschillende interpretaties van verschillende keurmeesters die hetzelfde product keuren. “Met de app ondersteunen we keurmeesters dus in het kennisgedeelte van hun werk.”

Gerichte product specificaties

Voor het bepalen van de kwaliteit van een voedingsproduct bestaat een algemene norm, maar Droogendijk ziet dat er steeds vaker voor producten gerichte specificaties komen. “Dat zie je vooral in de retail waar verschillende supermarkten verschillende eisen aan producten stellen. Tussen de algemene norm en product specificatie zit dan een informatiegat. Onze app vangt dat op door de mogelijkheid om digitaal product specificaties te maken en te registreren op een inspectiesjabloon die keurmeesters op hun apparaat kunnen gebruiken bij de keuring. Zo verkleinen we het gat tussen kwaliteitsverwachting en registratie.”

Training en instructies

Op dit moment onderzoeken QC One en Normec Foodcare de mogelijkheid om trainingen op de werkplek te faciliteren via de QC One Software. Deze aanpak kan het behalen van vereiste diploma’s voor keurmeesters vereenvoudigen. Kennis kan zowel online als via de app thuis of op de werkplek worden verworven, waarna vaardigheden direct in de praktijk kunnen worden toegepast. “Met deze aanpak zorgt de app ervoor dat de trainingen in de toekomst ook op de werkplek kunnen worden gevolgd. Keurmeesters worden als het ware on-the-job getraind, wat veel tijd bespaart. Door directe integratie met hun werksituatie slaat deze methode de brug tussen theorie en praktijk op de werkvloer. Beginnende keurmeesters krijgen de app mee en kunnen direct aan de slag met alle bijbehorende instructies en video’s.” De huidige opzet van de QC One Software maakt het voor startende keurmeesters nu al eenvoudiger om het keuringsproces te leren. 

Tijd besparen

Een inspectie van een voedingsproduct kent verschillende inspectiepunten en -types. Dat begint bij de vrucht die aan de boom hangt en gaat door totdat die bij de supermarkt in de schappen ligt. “Al die inspectiepunten hebben andere informatiebehoeftes en bijbehorende vragen. QC One is dusdanig in te regelen dat de app al die inspectiepunten kan behandelen. Dat scheelt onze klanten veel tijd, zeker aangezien ze wereldwijd verspreid zitten en niet altijd overal de kennis hebben over welke informatie in welk inspectiemoment nodig is. Als de app door een klant wordt gevoed met informatie die overal bruikbaar is door de hele onderneming heen, kan iedereen er meteen mee uit de voeten. De inspectiesjablonen worden gedeeld door de hele keten. Zo kunnen processen door de hele keten heen op een eenvoudige manier gedigitaliseerd worden. De traditionele kwaliteitscontroles met en pen en een hele stapel papier behoren zo tot het verleden.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Normec Foodcare.Meer over Normec Foodcare op VMT vind je hier.

Anuga FoodTec: Zo kun je aan de slag met AI in de fabriek

Anuga FoodTec: Zo kun je aan de slag met AI in de fabriek

Hoewel de globale verwerkende voedselindustrie meer data genereert dan de financiële sector, wordt nog altijd maar een fractie daarvan gebruikt:...

'Meer winst verwacht bij bedrijven die inzetten op automatisering'

'Meer winst verwacht bij bedrijven die inzetten op automatisering'

Onderzoek* van Aptean toont aan dat technologie van cruciaal belang is om succesvol te zijn in de voedings- en drankensector. Productiebedrijven...

15-16/05-2024 | Food Tech Event

15-16/05-2024 | Food Tech Event

Food Tech Event benadrukt de cruciale rol van techniek in de toekomst van de voedingsindustrie.

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

Mikrocentrum organiseert 15 en 16 mei 2024 de vakbeurs Food Technology onder een nieuwe naam: Food Tech Event. Met deze nieuwe naam legt Mikrocentrum...

Welke rol speelt technologie in de voedingstransitie?

Welke rol speelt technologie in de voedingstransitie?

De overgang naar meer plantaardige voeding vereist niet alleen een breed scala aan plantaardige grondstoffen en ingrediënten. Ook technologische...

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

Terwijl de wereld zich buigt over duurzame voeding, staat de sector van alternatieve eiwitten in de schijnwerpers, balancerend tussen innovatie en...

Remko Vogelenzang, directeur Bobeldijk Food Group.

Plantaardige productie vereist specifieke afstemming machinerie

Begin 2020 is Bobeldijk Food Group in Deventer volledig overgegaan op de productie van vegan producten. Het van origine vleesbedrijf werd omgebouwd...

De E.coli bacterie. Als je deze bacterie vindt dan kan dat ook betekenen dat andere darmpathogenen aanwezig zijn in de productie, Salmonella bijvoorbeeld.

Beheersing omgevingspathogenen toegevoegd aan autocontrolegidsen

De module 'Beheersing van omgevingspathogenen in de voedingsindustrie', opgesteld door Fevia en haar sectoren, is een toevoeging voor alle...