Het belang van schone, veilige en hygiënische proceslucht

Het belang van schone, veilige en hygiënische proceslucht

In de voedingsindustrie zien we overal pneumatische transportprocessen en andere toepassingen met proceslucht. Bij de selectie van procesluchtgeneratoren - blowers en compressoren - is het belangrijk om rekening te houden met de eisen op het gebied van hygiëne en productveiligheid.

Hoe veilig en zuiver is proceslucht daadwerkelijk? Als exploitant van een fabriek in de voedselproductie moet je je regelmatig deze vraag stellen en de samenstelling van het machinepark controleren. Zijn er machines die al jaren in bedrijf zijn? Komt er olie of absorptiemateriaal in de proceslucht terecht? Is de explosiebeveiliging gegarandeerd? Wordt het systeem regelmatig onderhouden? Werken de machines economisch verantwoord?

Als de antwoorden op deze vragen niet aan de verwachtingen voldoen, is het tijd om het machinepark te herzien en maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door oude luchtcompressoren te vervangen door efficiëntere modellen die gedurende hun hele levensduur met weinig onderhoud
voldoen aan de eisen van de voedingsindustrie.

De lucht is schoon

Zuivere proceslucht is van essentieel belang om productbesmetting te voorkomen. Omdat de lucht tijdens het productieproces direct of indirect in contact komt met het te transporteren medium, moet deze aan hoge kwaliteitsnormen voldoen.

Verontreiniging in de perslucht, zoals stof, vocht,
oliën of micro-organismen schaden de productkwaliteit. Om dit te voorkomen is een complete en zorgvuldig ontworpen installatie voor persluchtopwekking en -behandeling nodig. Daartoe behoort het gebruik van olievrije compressorblokken, reactieve geluiddempers zonder absorptiemateriaal en perfect op elkaar afgestemde filtersystemen, koelers en drogers.

Aerzen kent de speciale eisen van de voedingsindustrie op het gebied van procesveiligheid en hygiëne. Al meer dan 155 jaar is de fabrikant specialist in het genereren van proceslucht. De machines voldoen aan de strenge eisen van de verschillende richtlijnen en de hoge hygiëne-eisen voor voedselverwerking.

Kwaliteits- en hygiënevoorschriften

Als voedsel dat door productiefouten is besmet in de
detailhandel terechtkomt, wordt de fabrikant geconfronteerd met hoge kosten en imagoverlies. Ook legt de overeid ingrijpende sancties op bij dergelijke incidenten. Om dit te voorkomen moet de keuze van procesrelevante machines en
apparatuur gebaseerd zijn op de specificaties van de wetgever en de relevante organisaties.

Om markten buiten de landsgrenzen te kunnen bevoorraden, moeten nationale én internationale normen in acht worden genomen”

Om flexibel te blijven en ook de markten buiten de landsgrenzen te kunnen bevoorraden, moeten nationale én internationale normen in acht worden genomen. Er moet worden voldaan aan de EU-richtlijnen met betrekking tot de verordening inzake levensmiddelenhygiëne (EG) nr. 852/2004 en de machinerichtlijn 2006/42/EG. Daarom zijn olievrije machines met uitlaatdempers zonder absorptiemateriaal, gecombineerd met de nieuwste filtertechnologie, het meest geschikt.

Kennis en naleving van normen

In de EU-richtlijn inzake levensmiddelenhygiëne en de Machinerichtlijn zijn eisen vastgelegd op het gebied van procesbeheersing, materialen, oppervlakken en corrosiebestendigheid. Deze zorgen ervoor dat de proceslucht die in contact komt met de producten of het transport in zuivere vorm wordt opgewekt en naar het productie- of pneumatische
transportsysteem wordt gevoerd. Dit is ook de basis voor het ontwerp van de machines.

De keuze en opstelling van de afzonderlijke componenten en de keuze en het gebruik van verbruiksmaterialen zoals smeermiddelen en reinigingsmiddelen worden nauwkeurig beschreven in de richtlijnen. Aerzen beschikt over een ISO 22000 certificering. In het kader van deze nieuwe norm kunnen risico’s in de directe en indirecte omgeving van de voedselproductieketen met eenduidige zekerheid op internationaal niveau worden geïdentificeerd. De gestructureerde identificatie van potentiële gevaren vormt de basis voor een effectief risicobeheer.

Zoals al met succes is toegepast in andere beheersnormen zoals ISO 9001, is het continue verbeteringsproces (CIP) een essentieel hulpmiddel voor duurzame procesverbeteringen in ISO 22000. Met name in de voedingsindustrie is het van cruciaal belang om te kunnen vertrouwen op proceslucht, die geen onzuiverheden zoals olie, slijtage- of isolatiemateriaal mag bevatten. De ISO 22000-certificering garandeert dat de machines van Aerzen voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan de voedselveiligheid. Dit betekent dat de operator volledig op de aggregaten kan vertrouwen.

Een managementsysteem voor voedselveiligheid in de zin van ISO 22000 vormt immers een belangrijke bijdrage aan het risicomanagement van het bedrijf. Deze internationale certificering conform ISO 22000 betekent voor Aerzen een extra garantie voor de productveiligheid.

Olievrije machines

Met de machines van Aerzen is het geen probleem om te voldoen aan de specificaties voor machines in de voedselproductie. De blowers en compressoren werken volgens ISO 8573-1, klasse 0. Ze zijn olievrij waardoor het risico op productbesmetting door smeerolie in de proceslucht tot een minimum wordt beperkt. Producten in de voedingsindustrie komen immers heel vaak in aanraking met proceslucht.
Bijvoorbeeld tijdens het vullen, reinigen, mengen, spuiten, snijden, transporteren, koelen en verpakken. Alle werkzaamheden moeten met strikte inachtneming van de hygiënevoorschriften worden uitgevoerd.

Geen contaminatie door absorptiemateriaal

De Aerzen dempertechnologie draagt bij aan de functionele betrouwbaarheid door de afwezigheid van absorptiemiddelen, wat de zuiverheid van de proceslucht ten goede komt. De demping elimineert namelijk het geluid met behulp van de interferentiemethode. Er is dus geen vrijkomend absorptiemateriaal door abrasieve slijtage van de geluiddemper. Dit betekent dat de proceslucht niet kan worden verontreinigd met de zeer fijne deeltjes van het absorptiemateriaal die het voedsel kunnen besmetten.

De gepatenteerde reactieve geluiddemper van Aerzen verlengt niet alleen de levensduur van de machine, maar draagt ook bij aan het naleven van de zuiverheidseisen voor levensmiddelen. Extra leverbaar is een vonkenvanger die is ingebouwd in de onderbouw van de machine of de uitgaande zijde van de geluiddemper, waardoor in noodsituaties geen vonken in de gevaarlijke zone kunnen ontstaan. De TÜV-geteste vonkenvanger is gecertificeerd. De vonkenvangers hoeven niet ter plekke te worden geïnstalleerd, wat voor de klant een doorslaggevend voordeel oplevert.

Dit artikel is gesponsord door Aerzen Nederland.

Anuga FoodTec: Zo kun je aan de slag met AI in de fabriek

Anuga FoodTec: Zo kun je aan de slag met AI in de fabriek

Hoewel de globale verwerkende voedselindustrie meer data genereert dan de financiële sector, wordt nog altijd maar een fractie daarvan gebruikt:...

'Meer winst verwacht bij bedrijven die inzetten op automatisering'

'Meer winst verwacht bij bedrijven die inzetten op automatisering'

Onderzoek* van Aptean toont aan dat technologie van cruciaal belang is om succesvol te zijn in de voedings- en drankensector. Productiebedrijven...

15-16/05-2024 | Food Tech Event

15-16/05-2024 | Food Tech Event

Food Tech Event benadrukt de cruciale rol van techniek in de toekomst van de voedingsindustrie.

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

Mikrocentrum organiseert 15 en 16 mei 2024 de vakbeurs Food Technology onder een nieuwe naam: Food Tech Event. Met deze nieuwe naam legt Mikrocentrum...

Stefan Droogendijk: “De traditionele kwaliteitscontroles met een pen en een hele stapel papier behoren zo tot het verleden.”

Trending 2024 | Normec Foodcare: 'Voedselkwaliteit objectief...

"We willen dat alle mensen onbezorgd kunnen genieten van goed en veilig eten." Die missie staat prominent op de website van Normec Foodcare. Normec...

Joris Kolff, Director Food & Beverage en Martijn Pattje, Vice President Sales, Europe.

Trending 2024 | Aptean: 'Hogere winstverwachting voor foodbedrijven...

Aptean kijkt vooruit. Afgelopen augustus deed het softwarebedrijf, samen met onderzoeksbureau B2B International, onderzoek naar de...

Welke rol speelt technologie in de voedingstransitie?

Welke rol speelt technologie in de voedingstransitie?

De overgang naar meer plantaardige voeding vereist niet alleen een breed scala aan plantaardige grondstoffen en ingrediënten. Ook technologische...

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

Terwijl de wereld zich buigt over duurzame voeding, staat de sector van alternatieve eiwitten in de schijnwerpers, balancerend tussen innovatie en...