Hoe verbeter je de continuïteit van jouw procesinstallatie?

Hoe verbeter je de continuïteit van jouw procesinstallatie?

KENNISPARTNER - De continuïteit van de procesinstallatie en de bedrijfsvoering worden op verschillende wijzen beïnvloed. Welke heb jij in beeld? En belangrijker nog: wat is de impact? Als voorbeeld wijzigingen doorvoeren is van invloed op de werking van de installatie en de continuïteit. Dit kan negatief uitwerken, hoe nauwkeurig je je voorwerk ook doet. Alles staat nauw in verband met elkaar; van de procesinstallatie tot de bedrijfsvoering en het eindproduct.

Herken je de invloeden op de continuïteit van de procesinstallatie? Om nog een paar voorbeelden te noemen:

 • De actuele technische toestand, de leeftijd van de onderdelen, de assets van de installatie
 • Modificaties en uitbreidingen op de installatie
 • Het technisch beheer van de installatie
 • Wet- en regelgeving en kwaliteitseisen vanuit het te produceren product aan de installatie. De kwaliteitsmetingen of extra te nemen stappen of een extra bewerking
 • De veiligheid
 • De connectiviteit of de toegankelijkheid van de installatie, waaronder cybersecurity, en hiermee de afhankelijkheid van andere delen uit het proces

Naast de invloeden op de procesinstallatie zijn er invloeden die impact hebben op de bedrijfsvoering, waaronder:

 • Vertraging in de levering van het eindproduct aan de klanten
 • Kwaliteitsissues in het product
 • Afname van grondstoflevering (ophoping van product / onvoldoende voorraadplekken)
 • Bedrijfsreputatieschade
 • Inproductieve uren (kosten) van het operationele personeel

Inzicht creëren

Wie wil werken aan het verbeteren en het optimaliseren van de continuïteit van de procesinstallatie, zal inzicht moeten creëren. Via een risicoanalyse zal de kans en de impact vastgelegd moeten worden. De impact op de bedrijfsvoering en de continuïteit dient bepaald te worden in euro’s.

Deze impactbepaling is een belangrijk vertrekpunt en kan heel gedetailleerd of wat meer pragmatisch. De laatste heeft vaak de voorkeur en voorkomt daardoor een heel diepgaand onderzoek om de benodigde informatie te concretiseren. Samen met een technisch consultant kan onderling bepaald en afgestemd worden welke invloed(en) technisch geanalyseerd worden.

Van inzicht naar gerichte investeringen

Een overzicht van de risico’s levert input voor het opstellen van een meerjareninvesteringsplan. Het geeft ook de mogelijkheid activiteiten te prioriteren. Samen met andere bedrijfsdoelstellingen, zoals CO2-/ energiereductie en het verlagen van de productiekosten, kan hierna verdere invulling gegeven worden aan het meerjareninvesteringsplan, inclusief een business case met financiële uitwerking. Het geeft niet alleen financieel inzicht maar het laat ook zien welke competenties en kennis je nodig hebt voor de uitvoering of analyse. Dit geeft sturing. Per jaar kan hierna inzichtelijk worden gemaakt welke progressie de afgelopen periode geboekt is.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Actemium,kennispartner van VMT

Anuga FoodTec: Zo kun je aan de slag met AI in de fabriek

Anuga FoodTec: Zo kun je aan de slag met AI in de fabriek

Hoewel de globale verwerkende voedselindustrie meer data genereert dan de financiële sector, wordt nog altijd maar een fractie daarvan gebruikt:...

'Meer winst verwacht bij bedrijven die inzetten op automatisering'

'Meer winst verwacht bij bedrijven die inzetten op automatisering'

Onderzoek* van Aptean toont aan dat technologie van cruciaal belang is om succesvol te zijn in de voedings- en drankensector. Productiebedrijven...

15-16/05-2024 | Food Tech Event

15-16/05-2024 | Food Tech Event

Food Tech Event benadrukt de cruciale rol van techniek in de toekomst van de voedingsindustrie.

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

Mikrocentrum organiseert 15 en 16 mei 2024 de vakbeurs Food Technology onder een nieuwe naam: Food Tech Event. Met deze nieuwe naam legt Mikrocentrum...

Stefan Droogendijk: “De traditionele kwaliteitscontroles met een pen en een hele stapel papier behoren zo tot het verleden.”

Trending 2024 | Normec Foodcare: 'Voedselkwaliteit objectief...

"We willen dat alle mensen onbezorgd kunnen genieten van goed en veilig eten." Die missie staat prominent op de website van Normec Foodcare. Normec...

Joris Kolff, Director Food & Beverage en Martijn Pattje, Vice President Sales, Europe.

Trending 2024 | Aptean: 'Hogere winstverwachting voor foodbedrijven...

Aptean kijkt vooruit. Afgelopen augustus deed het softwarebedrijf, samen met onderzoeksbureau B2B International, onderzoek naar de...

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

Terwijl de wereld zich buigt over duurzame voeding, staat de sector van alternatieve eiwitten in de schijnwerpers, balancerend tussen innovatie en...

Remko Vogelenzang, directeur Bobeldijk Food Group.

Plantaardige productie vereist specifieke afstemming machinerie

Begin 2020 is Bobeldijk Food Group in Deventer volledig overgegaan op de productie van vegan producten. Het van origine vleesbedrijf werd omgebouwd...