Belasting op dranken gaat obesitasepidemie niet verhelpen

Het kabinet wil volgend jaar de verbruiksbelasting op verpakt water, frisdranken en sappen verdubbelen. Volgens de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) is deze maatregel niet te verdedigen in een tijd waarin de consument op alle fronten geconfronteerd wordt met prijsstijgingen. In plaats van een verdubbeling van de verbruiksbelasting pleit de branchevereniging voor een slimme frisdrankenbelasting volgens het Britse model en een brede aanpak van de obesitasepidemie.