Andries Middag wordt nieuwe directeur aardappelverwerkende industrie (VAVI)

Andries Middag (37) is vanaf 1 april 2022 de nieuwe directeur voor de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI). Hij volgt Hylke Brunt op.
Delen:
Andries Middag

Het bestuur van de VAVI is verheugd met de aanstelling. Chris Deen, voorzitter van de VAVI en CEO Aviko: “Met de kennis en ervaring in de agrarische sector die Andries met zich meebrengt, kan hij een goede bijdrage leveren aan de duurzame groei van de innovatieve en ondernemende aardappelverwerkende industrie. Ik heb het volste vertrouwen dat wij gezamenlijk de bedrijven uit onze sector kunnen ondersteunen bij hun uitdagingen en het continueren van hun successen. Alle leden van de VAVI kijken uit naar de samenwerking met Andries.”

Over Middag

Andries Middag is sinds 2012 werkzaam bij LTO Noord in verschillende rollen op het gebied van onder andere ruimtelijke ordeningszaken. In zijn rol als programmamanager voor twee regionale Greenports heeft hij zich gericht op sectorale en branchegerichte onderwerpen rondom duurzaamheid, innovatie en economische vraagstukken.

Als directeur richt Middag zich op het verder uitbouwen van de mondiale positie van de Nederlandse aardappelverwerkende industrie. Daarbij zal hij zich richten op strategische thema’s op het gebied van verduurzaming, zoals de klimaat- en energietransitie, milieuvraagstukken en biodiversiteit.

Over VAVI

De VAVI behartigt dagelijks de belangen van de sector in politiek Den Haag en Brussel en zet zich in om een gelijk speelveld te creëren in Europa voor alle partijen. De VAVI is als lid actief betrokken bij de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO), de European Potato Processors’ Association (EUPPA) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Tevens heeft de VAVI bestuurlijke afstemming met de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO).

Naar de website