'Bij invoering suikertaks is rol van Zuivelorganisatie bij productverbetering uitgespeeld'

'Bij invoering suikertaks is rol van Zuivelorganisatie bij productverbetering uitgespeeld'

Het ministerie van VWS presenteert mogelijk deze zomer een plan voor de invoering van een 'slimme suikertaks', een belasting naar de hoeveelheid suiker per product. De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) is er niet blij mee, omdat hiermee de rol van de NZO wegvalt in lopende initiatieven waarmee suiker wordt verlaagd in zuivelproducten.

Dat maakt staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS bekend in het journalistieke onderzoeksprogramma Pointer dat KRO-NCRV zondagavond uitzond. Meerdere productcategorieën krijgen mogelijk een suikertaks, omdat de eerste stap de verhoging van belasting op frisdranken beperkt effect sorteert. Van Ooijen wil van een ‘domme’ naar een ‘slimme’ belasting op suikerrijke producten. Dit betekent een belasting naar hoeveelheid suiker, verklaart hij aan Pointer. Het kabinet kondigde eind vorig jaar al aan op termijn een belasting op alcoholvrije dranken, ook light-varianten en mineraalwaters in te voeren.

Plannen slimme suikertaks

Deze zomer komen de eerste plannen naar buiten over deze ‘slimme suikertaks.’ Van Ooijen: “Ik denk dat we rond de zomer een brief sturen over de koers die wij gaan varen. Maar dit vraagt wel iets van ons belastingsysteem, daarom kost het wat meer tijd.’ De bewindsman stelt dat zuivel geen uitzondering meer krijgt voor de belasting.

Reactie Nederlandse Zuivelorganisatie

De zuivelbranche zegt tegen VMT dat er bij de invoering van suikertaks geen rol meer kan zijn voor de brancheorganisatie. Woordvoerder Jolande Valkenburg: “Nederlandse zuivelondernemingen hebben via de NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) sectorbrede afspraken gemaakt en maximale waarden voor toegevoegd suiker vastgesteld. Hiermee hebben we de afgelopen jaren 10% reductie van toegevoegde suikers in zuivelproducten gerealiseerd. De gevolgen van de invoering van een suikertaks heeft een directe werking op de prijs van producten. Als sectororganisatie kunnen en mogen we op geen enkele wijze een rol spelen in commerciële discussies en afwegingen van onze leden. Omdat prijsmaatregelen concurrentiegevoelig zijn, valt de rol van de NZO als aanspreekpunt namens de sector weg. Individuele zuivelbedrijven zullen zelf moeten gaan bepalen hoe ze op de suikertaks gaan reageren en of ze belasting aan de consument gaan doorrekenen of niet. Daar kan en mag NZO niet tussen zitten. Wij zouden het erg jammer vinden als onze rol weg zou vallen. Wij zouden aan het einde van de eerste helft van 2022 met alle deelnemers aan het sectorbrede initiatief gaan praten over een volgende stap om suiker te gaan verlagen. Het zou jammer zijn als dat teniet zou worden gedaan. Daarom gaan we graag in gesprek met de staatssecretaris over mogelijke scenario’s."

Frisdrankenbranche: brede suikerbelasting eerlijker

De frisdrankbranche is minder kritisch over het Engelse model van belastingheffing op suikerrijke producten. Het is vooral een eerlijker model, aldus de sector. ‘Wij zien meer in de invoering van een brede suikerbelasting, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen producten met veel en weinig suiker.’ De invoering van de suikertaks is een prioriteit van de regeringscoalitie van VVD, CDA en D66. Hiermee wil het kabinet de suikerinname onder de Nederlandse bevolking verminderen om zo ziektes te voorkomen.

Maurice de Jong

Maurice de Jong

Redacteur

Willem Paul de Mooij

Willem Paul de Mooij

Hoofdredacteur VMT

Willem Paul de Mooij is hoofdredacteur van VMT. Binnen VMT schrijft hij vooral over het thema Voedselveiligheid & Kwaliteit.