5,5 miljoen onderzoeksgeld beschikbaar voor onderzoek microbioom en voedselveiligheid

5,5 miljoen onderzoeksgeld beschikbaar voor onderzoek microbioom en voedselveiligheid

Er is weinig bekend over de werking van het microbioom in de bodem en op planten en hoe deze micro-organismen invloed hebben op een gezond microbioom in het maagdarmkanaal van dier en mens. Ook ontbreekt er kennis over hoe bij aanpassingen de microbiologische voedselveiligheid voor dier en mens kan worden geborgd. Er komt geld beschikbaar voor onderzoek.

In bodem en water, op planten en in het maagdarmkanaal van mens en dier leven talrijke micro-organismen. Dit microbioom vervult belangrijke functies op het gebied van de bescherming van tegen ziekteverwekkers, het beschikbaar maken van nutriënten en de vertering van voedsel.

Microbioom aanpassen voor duurzamere landbouw

Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen om het microbioom aan te passen bieden mogelijkheden voor duurzamere methodes in land- en tuinbouwproductiesystemen en versterking van gezondheid van mens en dier. Ook economisch gezien zijn er kansen.

Meer kennis microbiologische voedselveiligheid nodig

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is onderzoek nodig over de werking van het microbioom en de invloed ervan op een gezond microbioom in het maagdarmkanaal van dier en mens. Ook is meer kennis nodig over hoe bij aanpassingen de microbiologische voedselveiligheid voor dier en mens geborgd kan worden. Daarom is er 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek en is er een call opgestart vanuit het Kennis- en Innovatieconvenant voor het publiek-privaat onderzoek: ‘Microbioom: gezond van bodem naar dier & mens en terug’, dat zich richt op het opdoen van meer kennis om praktische toepassingen mogelijk te maken. Daarbij spelen ook vraagstukken op het gebied van milieu, wet- en regelgeving en maatschappelijke acceptatie een rol.

Samenwerking tussen bedrijven

“Inzicht in het microbioom is belangrijk voor duurzaam bevorderen van weerbaarheid tegen ziekten en plagen in veld en kas, en kan bijdragen aan de gezondheid van dieren en mensen”, aldus een woordvoerder van NWO. “Alleen door samenwerking tussen bedrijven uit de relevante sectoren en onderzoekers kan het doel van deze call bereikt worden: succesvolle toepassing(en) van het microbioom in land- en tuinbouwproductiesystemen. Bedrijven zitten daarbij op de eerste rij bij nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen die uit het onderzoek komen. Daartoe leveren ze een bijdrage via cofinanciering, in-cash of in-kind.”

De deadline voor vooraanmeldingen is 24 maart 2022. In de periode voorafgaand aan de deadline organiseert NWO een matchmakingbijeenkomst op donderdag 27 januari 2022 plaats.

Annemiek Jorritsma

Annemiek Jorritsma

Redacteur

Annemiek Jorritsma (1974) is sinds september 2021 toegetreden tot het redactieteam van VMT en Bakkerswereld. Na 13 jaar te hebben gewerkt als redacteur voor Logistiek.nl maakte zij de overstap naar de wereld van voedingsmiddelen. Een branche die haar niet vreemd is. In 1997 studeerde Annemiek af in de studierichting Agrologistiek aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Ze startte haar carrière in de voedingsmiddelen (Meneba, nu Dossche Mills) en de retail (Ahold) en dienstverlening (Vos Logistics) in verschillende transport- en projectfuncties.

Tussen 2008 en 2012 heeft ze journalistieke kennis opgedaan aan de Hogeschool Utrecht op het moment dat ze de carrièreswitch maakte naar het redacteursvak en ging werken voor Logistiek.nl. Eerst bij de uitgeverij Reed Business, gevolgd door Vakmedianet.

Annemiek is een ervaren content specialist met een brede blik en een onderzoekende instelling. Een verbinder met een passie voor kennisoverdracht.
Zij richt zich binnen VMT op de thema's Voedselveiligheid & Kwaliteit en Technologie & Techniek.