10 opvallende punten uit het NVWA jaarplan 2022

Komend jaar werkt de NVWA aan een haalbare en gedragen verbeteraanpak. "De disbalans tussen onze taken en middelen leidt ertoe dat er scherpe keuzes zijn gemaakt." VMT dook in het NVWA jaarplan 2022 en zet de belangrijkste punten voor de voedingsindustrie op een rij.