artikel

Hoe duurzaam is groene energie?

Duurzaamheid & MVO

Groene energie komt regelmatig negatief in het nieuws. Energieleveranciers kopen bijvoorbeeld groencertificaten zonder dat er extra geïnvesteerd wordt in duurzaamheid. Hoe weet je als bedrijf dat de groene energie die je inkoopt ook echt duurzaam is en een bijdrage levert aan een beter milieu?

Hoe duurzaam is groene energie?

Veel groene energie die in Nederland wordt aangeboden, is alleen groen op papier. Energiemaatschappijen kopen hiervoor groencertificaten uit het buitenland, voornamelijk uit Noorwegen. In Noorwegen wordt vrijwel alle stroom opgewekt uit waterkrachtcentrales.

De Noren hechten zelf weinig waarde aan groencertificaten. Al hun elektriciteit is vanzelfsprekend groen. Daarom worden deze certificaten verkocht aan het buitenland. Op deze manier wordt grijze stroom als groene stroom verkocht zonder dat er extra geïnvesteerd wordt in duurzame energie.

Biomassa

Energiemaatschappijen kunnen er ook voor kiezen om groene energie op te wekken uit biomassa. Dit betekent dat groen afval verbrandt, vergist of vergast wordt, zodat er elektriciteit of biogas ontstaat. Deze manier van werken is CO2-neutraal. De bomen en planten hebben namelijk CO2 opgenomen om te groeien. Bij de omzetting van biomassa in bio-energie komt deze CO2 weer vrij. Het percentage CO2 in de atmosfeer blijft hierbij gelijk.

Toch is ook deze methode vaak niet zo duurzaam als dat het lijkt. Vaak wordt er hout verbrand om bio-energie te generen. Of er worden gewassen speciaal geteeld voor biomassa. Dit gaat ten koste van landbouwgrond die ook gebruikt kan worden voor de voedselproductie.

Windenergie

Windenergie wordt over het algemeen gezien als een energiebron die wel écht duurzaam is. Natuurlijk heeft ook windenergie nadelen. Het is duurder dan energie uit fossiele brandstoffen. Ook is het niet betrouwbaar, omdat het niet altijd waait. Bovendien kunnen windmolens horizonvervuiling en geluidshinder veroorzaken. Maar voor het milieu is windenergie een van de beste opties.

Op de website van hoyhoy zijn verschillende duurzame energiepakketten met elkaar te vergelijken. Hoyhoy kwalificeert een pakket als groen als meer dan 80% van de energie in Nederland wordt opgewekt uit wind, zon of waterkracht. Bij alle producten vind je een stroometiket. Hier staat in percentages aangegeven waar de stroom vandaan komt.

Zonnepanelen

Een andere manier om over te gaan op duurzame energie is: investeren in zonnepanelen. Bedrijven kunnen hierbij gebruik maken van verschillende subsidiemogelijkheden. De investering komt in de eerste plaats in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Dit betekent dat bedrijven 54,5% van de investeringskosten mogen aftrekken van hun fiscale winst. Dit komt bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Ligt de investering tussen de 2.301 en 306.931 euro? Dan kunnen bedrijven ook eenmalig gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de bedragen verschilt per jaar. Op de website van de Belastingdienst vind je tabellen met de actuele cijfers.  Levert de installatie meer dan 15 kilowattpiek (kWp) en heeft het bedrijf een grootverbruikaansluiting? Dan kun je ook gebruik maken van de SDE+-subsidie.

Vanaf 1 januari wordt de SDE+ verbreed naar de SDE++. Dit betekent dat meer projecten voor deze subsidie in aanmerking komen.

Salderen

De elektriciteit die een bedrijf zelf opwekt wordt verrekend met de elektriciteit die het afneemt van de energieleverancier. Dit wordt salderen genoemd. De meeste bedrijven verbruiken meer elektriciteit dan dat ze zelf opwekken. Toch kan het zijn dat je stroom terug gaat leveren aan het net. Hier ontvang je een terugleververgoeding voor.

In de hoyhoy prijsvergelijker kun je invullen hoeveel stroom je verwacht terug te leveren aan het net. Hier wordt dan rekening mee gehouden in de vergelijking.

Garantie van Oorsprong

Tot slot: heb je als bedrijf voor groene energie gekozen en wil je erop toezien dat deze energie ook daadwerkelijk groen is? Raadpleeg dan het stroometiket. Energieleveranciers zijn verplicht om dit etiket mee te sturen met de jaarrekening. Hierop zie je precies waar de groene energie vandaan komt en op welke manier hij is opgewekt.

Wil je meer weten over duurzame energiecontracten? De experts van hoyhoy zijn dagelijks tot 18.00 uur bereikbaar.

Dit artikel is gesponsord door hoyhoy.

Reageer op dit artikel