Nieuw waarschuwingsetiket voor pluimveevlees komt eraan: zo ziet het eruit

Nieuw waarschuwingsetiket voor pluimveevlees komt eraan: zo ziet het eruit

Er komt vanaf 1 juli 2022 een nieuw waarschuwingsetiket voor de voedselveiligheid van vers pluimveevlees. In dit artikel zie je hoe het eruit komt te zien.

Tijdens de digitale Food Law Update van VMT op 8 juni kondigde Ana Viloria, senior policy officer van het ministerie van VWS, de aanstaande wijzigingen het waarschuwingsetiket op pluimveevlees aan.

Warenwetbesluit

Het nieuwe voedselveiligheidsetiket voor pluimveevlees maakt onderdeel uit van een aanpassing van het Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van Levensmiddelen (BBL). Die aanpassing is nu in de maak en gaat ook over een aanpassing in de criteria van houdbaarheidsdata. Daarover lees je hier.

Etiket pluimveevlees moderniseren

etiket-kip-1

Het etiket sinds 2001 verplicht om de consument te wijzen op de risico’s van schadelijke bacteriën. De aanpassing vloeit voort uit een toezegging van voormalige minister voor Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer, gedaan tijdens een Algemeen Overleg op 15 januari 2014, om de huidige etikettering te moderniseren en optimaliseren.

Onderzoek RIVM

Uit eerder onderzoek van RIVM onder consumenten bleek dat een ruime meerderheid van de consumenten de waarschuwingsetiket op de verpakking van kippenvlees belangrijk, nuttig en geruststellend vindt. Het RIVM adviseerde daarom het waarschuwingsetiket op pluimveevlees te behouden en aan te passen zodat het effect van de boodschap vergroot kan worden.

Onderzoek Voedingscentrum

Daarna heeft het Voedingscentrum een consumentenonderzoek laten uitvoeren om tot een aangepaste waarschuwingstekst en vormgeving te komen. Het voorstel is besproken met het bedrijfsleven en het proces en het resultaat zijn besproken in het ROW.

Dit heeft geleid tot de aangepaste tekst en een nieuwe vormgeving van het kipetiket, die als bijlage in het BBL zal worden opgenomen. Het nieuwe waarschuwingsetiket voor verpakt pluimveevlees geldt niet voor diepgevroren pluimveevlees. Per 1 juli 2022 treedt het nieuwe etiket in werking.

Het nieuwe etiket per 1 juli 2022

VWS verwacht geen problemen

Het ministerie van VWS verwacht geen problemen in de uitvoering van het nieuwe waarschuwingsetiket. Viloria: “Meerdere bedrijven hebben aangegeven blij te zijn met dit etiket en het eerder of juist op meer producten te willen gaan gebruiken. Er zal binnenkort een MKB-toets volgen om ook deze sector vertegenwoordigd te hebben in de toelichting en gebruik van dit etiket. In geval dat de MKB-toets vertraging oplevert in het proces, zal dat uiteraard tijdig worden gecommuniceerd.”

Onderdeel van de collectie

Etikettering

Wat is de geldende wet- en regelgeving op gebied van etikettering? Waar moet je als producent rekening mee houden bij het etiketteren van je voedingsmiddelen? En hoe gaan producenten hiermee om? Mis je iets in deze collectie of kun je iets toevoegen, laat het de redactie van VMT weten via redactie.vmt@vmnmedia.nl

Willem Paul de Mooij

Willem Paul de Mooij

Hoofdredacteur VMT

Willem Paul de Mooij is hoofdredacteur van VMT. Binnen VMT schrijft hij vooral over het thema Voedselveiligheid & Kwaliteit.