Voor iedere QA-er: Deze microbioloog geeft een 'geloofsbelijdenis' in voedselveiligheid

Phyllis Entis is een gepensioneerde levensmiddelenmicrobioloog en heeft als bijnaam de 'Food Bug Lady'. In haar onlangs verschenen boek 'Tainted' schreef zij een Food Safety Credo. Het is haar geloofsbelijdenis in voedselveiligheid. Lees in dit artikel deze geloofsbelijdenis.