Hoe kun je zo snel en goed mogelijk een productielocatie uitbreiden?

Hoe kun je zo snel en goed mogelijk een productielocatie uitbreiden?

KENNISPARTNER - In de voedingsmiddelenindustrie draait het steeds vaker om flexibiliteit en efficiency. Hoe laat je het proces zo optimaal doordraaien wanneer een pomp vervangen moet worden? Maar ook: hoe kun je zo snel en goed mogelijk een productielocatie uitbreiden, waarbij voldaan wordt aan alle wetgeving?

Een trend die steeds vaker gezien wordt, is het inzetten van vaste externe teams van specialisten. De eigen technische dienst van een productielocatie heeft vaak niet de volledige bouwkundige, juridische en technische kennis in huis. Volledig uitbesteden aan een ingenieurs- of installatiebureau maakt dat een voedingsmiddelenproducent de regie grotendeels kwijt is en na afloop van het project ook de opgebouwde kennis van het bedrijf die de techneuten hadden. Datzelfde geldt ook voor gedetacheerde technici, ook zij nemen hun opgedane kennis weer mee als het project afgerond is.

Inzet van een Portfolioteam dat on site werkzaam is

Een oplossing zijn de externe specialistische teams onder leiding van een vaste contactpersoon. Deze vaste contactpersoon werkt als portfoliomanager on site en weet daardoor van de hoed en de rand van de productielocatie. Hij heeft een flexibele schil van experts om zich heen die hij naar gelang de grootte en duur van een project in kan zetten. Daarnaast heeft hij een backoffice achter zich staan. Projecten kunnen verschillen van due dilligence-onderzoeken en permitting bij nieuwbouw, maar kunnen ook energiebesparing of onderhoud betreffen. Een team van experts kan helpen bij de verschillende adviesvraagstukken en hier ook een passende planning voor maken. Doordat ze on site werken zijn ze nauw betrokken bij de organisatie als het gaat om besluitvormingsprocessen, maar ook kennen ze de bedrijfscultuur.

Continu verbeteren is het uitgangspunt

Een dergelijk dedicated team on site werkt met een lean-aanpak om continu te verbeteren. Aan het begin van de meerjarige samenwerking – over het algemeen 3-5 jaar – wordt een 0-meting op de aanwezige assets gedaan. Vervolgens wordt in nauw overleg met het management een assetmanagementsysteem gebouwd en daarvanuit kunnen verschillende verbeterprojecten worden opgestart, zowel bij OPEX- als CAPEX-projecten. Omdat een team on site zit, is men betrokken bij de plannen en weet men ook de achterliggende gedachte van bijvoorbeeld een uitbreiding, weet men meer van de businesscase en kan er beter met de voedingsmiddelenproducent meegedacht worden.

Advies gedurende de full life cycle

Omdat een portfolioteam gedurende langere tijd bij de producent betrokken is en de combinatie van consultancydiensten en engineering biedt, kan het gedurende de full life cycle van zowel de assets als de fabriek support bieden aan de organisatie. Het is juist deze combinatie van engineering en consultancydiensten die van toegevoegde waarde is voor de organisatie.

Auteur: Wijnand Meyer, Sales Manager Portfolio Services bij Bilfinger Tebodin, kennispartner van VMT