Farm to Fork strategie bevat nieuwe levensmiddelenwetgeving

De Europese Commissie heeft de Farm to Fork strategie gepubliceerd waarin doelstellingen staan voor een duurzamer en veerkrachtiger voedselsysteem. Zo moet in 2030 een kwart van de landbouwgrond in de Europese Unie biologisch zijn en moet de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw gehalveerd worden. Inge Stoelhorst van het VWS vertelt meer over de Farm to Fork strategie in een Q&A tijdens de Food Law Update op 18 juni.

De Farm to Fork strategie bevat doelstellingen met betrekking tot het Europese voedselsysteem die moeten bijdragen aan een klimaatneutraal Europa in 2050, meldt Eurowet. Met betrekking tot de voedingsindustrie zijn verschillende doelstellingen geformuleerd:

  • verkleining van de ecologische- en klimaatvoetafdruk
  • verbetering van de veerkracht
  • waarborgen van voedselzekerheid gezien de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit
  • leiden van een wereldwijde overgang naar duurzaamheid van boer tot bord
  • het aanboren van nieuwe kansen

Wetgeving en duurzaamheid

De Europese Commissie is van plan de naleving van bestaande wetgeving aan te scherpen en nieuwe wetgeving in te voeren om de Farm to Fork-doelen te bereiken. Hierbij gaat vooral om wetgeving op het gebied van dierenwelzijn, bestrijdingsmiddelen en de bescherming van het milieu. Daarnaast komt de Europese Commissie in 2023 met een wetsvoorstel dat als kader dient voor een duurzaam voedselsysteem.

Duurzaamheidsstandaarden zullen uiteindelijk de norm worden voor alle in de EU op de markt te brengen voedingsmiddelen. De Europese Commissie ontwikkelt daarnaast een EU-gedragscode waarin verantwoorde handels- en marketingpraktijken en een monitoringkader wordt opgenomen. Dit met als doel de voedingsindustrie en retailsector te stimuleren tot introductie van gezonde en duurzame producten.

Gezondheidsclaims

De Farm to Fork strategie bevat voorgestelde veranderingen voor etikettering van levensmiddelen. Zo wil de Europese Commissie het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims op levensmiddelen die veel vet, suikers en zout bevatten verbieden door middel van voedingsprofielen. De Commissie wil daarnaast verplichte, geharmoniseerde front-of-pack vermelding van de voedingswaarde. De Europese Commissie komt eind 2022 met een wetsvoorstel voor deze front-of-pack etikettering.

Houdbaarheidsdatum

De Europese Commissie bekijkt de mogelijkheden van eventuele vrijwillige groene claims en een eventueel raamwerk voor duurzame etikettering. Daarnaast gaat de Europese Commissie naar de datumaanduidingen ‘ten minste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’ kijken om voedselverspilling te verminderen. Ook hiervoor komt de Europese Commissie eind 2022 met een wetsvoorstel.

Food Law Update

Tijdens de Food Law Update op 18 juni gaat Inge Stoelhorst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verder in op de Farm to Fork strategie. Zij zal toelichten hoe het ministerie van VWS tegen deze strategie aankijkt. Inge Stoelhorst gaat tijdens de Food Law Update in op de acties van de Farm to Fork strategie en zet deze af tegen de Nederlandse ambities in het kader van het Nationaal Preventie akkoord.

Tijdens een Q&A vertelt Inge Stoelhorst over de belangrijkste topics op het gebied van etikettering en voedselveiligheid. Waar legt het ministerie van VWS het komende jaar de accenten op? Tijdens de sessie kunnen ook vragen gesteld worden aan het ministerie.

Bekijk het programma van de Food Law Update.

Of meldt je direct aan

Food Law Update