Trending in 2020: Snelle oplevering nieuwbouw gewenst

Trending in 2020: Snelle oplevering nieuwbouw gewenst

Advies- en ingenieursbureau Bilfinger Tebodin merkt de laatste jaren dat levensmiddelenproducenten hun producten steeds sneller op de markt willen brengen met een hoge leverbetrouwbaarheid en constante kwaliteit. "De vraag uit de markt dwingt tot een flexibeler productieproces en soms uitbreiding van de capaciteit. Bedrijven schakelen ons in om in korte tijd een advies te geven over de bouw- of uitbreidingsmogelijkheden", zegt Aart-Jan Smit.

Bedrijven willen steeds sneller weten of ze gaan investeren in een verbouwing of niet. “Ze willen snel weten wat de investeringskosten (CAPEX) en operationele kosten (OPEX) zullen zijn en wat de terugverdientijd is. Binnen een jaar moet tegenwoordig een nieuwe fabriek kunnen draaien”, geeft Aart-Jan Smit, salesmanager food en pharma bij Bilfinger Tebodin, aan.

Focus

Bilfinger Tebodin voorziet in de vraag naar een kort adviestraject met de zogenoemde Pitstop-aanpak. Smit: “Tijdens de haalbaarheidsstudie maken we gebruik van onze Pitstop-methode. Deze aanpak is ontwikkeld vanuit de Agile - en Lean-gedachte, om gedurende enkele dagen alle stakeholders bij elkaar te zetten. Door focus, zonder te worden afgeleid door de dagelijkse werkzaamheden, worden gezamenlijk scenario’s met kansen en risico’s gedefinieerd, resulterend in een geïntegreerde maatwerkoplossing.”

Snel antwoorden

“Bij een nieuwbouwproject worden onder andere omgevingsvergunningen, benodigde utiliteiten en proces- en lay-outvereisten onder de loep genomen. Tijdens de Pitstop komen in korte tijd antwoorden op de belangrijkste vragen betreffende capaciteit, afmetingen en bouwlagen in relatie tot de in te passen installaties en bedrijfsactiviteiten, de funderingswijze en het automatiseringsniveau. Specialisten op het gebied van bouwkunde, procestechnologie, werktuigbouwkunde, elektro, HVAC, operatie, maintenance en projectmanagement zijn aanwezig om vanaf de start mee te praten over het project.” Bij capaciteitsuitbreiding maakt Bilfinger Tebodin ook gebruik van deze Pitstop-aanpak. Smit: “Bij capaciteitsverhoging speelt bijvoorbeeld de vraag of bestaande productielijnen kunnen worden uitgebouwd of dat geïnvesteerd moet worden in nieuwe machines.”

Concepten

Na de meerdaagse sessie worden alle uitgangspunten vastgelegd en worden verschillende concepten uitgewerkt, een plan van aanpak met specificaties voor de rest van het project, inclusief een gedetailleerde investeringsraming ten behoeve van het toetsen van de businesscase. “Hiermee kan een organisatie dan de markt verkennen en offertes aanvragen”, licht Smit toe.

‘‘Gedurende enkele dagen zetten we alle stakeholders bij elkaar’’

Aart-Jan Smit, salesmanager food en pharma bij Bilfinger Tebodin

Na financiële toetsing kan verdere engineering voortgezet worden zonder onderbreking. “Deze aanpak maakt dat de doorlooptijd van een bouwplan soms wel met een half jaar kan worden teruggeschroefd, zodat een fabriek eerder operationeel kan zijn.”

Duurzaam

De toenemende vraag naar het duurzaam ontwerpen van fabrieken en productielijnen met een hoge efficiency is een andere trend die Bilfinger Tebodin signaleert. “Wij nemen dit standaard mee, we kijken bijvoorbeeld altijd naar afval- en afvalwaterreductie, CO2-reductie, het herbenutten van restwarmte en de inzet van duurzame energiebronnen. Ik vind namelijk dat we het aan onszelf verplicht zijn om met duurzaamheid en ook met circulaire productie voorop te lopen, om impact te hebben. Kijk naar de naam die wij in de wereld hebben als het om babyvoeding gaat. Wij willen dat ook op het gebied van duurzaamheid realiseren”, besluit Smit.

Annelies Taams - Postma

Annelies Taams - Postma

Freelance redacteur