nieuws

Kabinet: platform voor opkomende voedselveiligheidsrisico’s start dit jaar

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Nog dit jaar begint de regering op advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met een platform om opkomende voedselveiligheidsrisico’s te signaleren en in kaart te brengen. Ook het Food Safety Event op 28 november staat in het teken van opkomende voedselveiligheidsrisico waarover onder andere Jeroen Dijsselbloem, ex-minister van Financiën en ook voorzitter van de OVV zal spreken.

Kabinet: platform voor opkomende voedselveiligheidsrisico’s start dit jaar
Het kabinet richt een platform op om opkomende voedselveiligheidsrisico's sneller en beter in de smiezen te krijgen.

Het platform zal opereren  als een zelfstandige coördinerende eenheid. Dat gebeurt onafhankelijk van beleid en beleidsuitvoering. De eenheid put uit zoveel mogelijk bronnen om opkomende voedselveiligheidsrisico’s in kaart te brengen. Hierover rapporteert zij in openbare dreigingsrapportages.

Voedselveiligheidsrisico’s

Momenteel is het onderzoek naar methodes om opkomende voedselveiligheidsrisico’s te detecteren bij de Rijksoverheid nog te versnipperd, concludeert de OVV.


Jeroen Dijsselbloem op het Food Safety Event op 28 november

Meer over het in kaart brengen van voedselveiligheidsrisico’s hoort u op 28 november op het Food Safety Event in Flint Amersfoort. Ex-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, momenteel voorzitter van de OVV vertelt u hier meer over.  Meldt u snel aan voor het uitverkocht is.


Fipronil

Naar aanleiding van de fipronilaffaire in 2017 bracht de Onderzoeksraad voor de Veiligheid haar rapport Opkomende Voedselveiligheidsrisico’s uit op 20 juni 2019. De Onderzoeksraad concludeert dat een beter inzicht in opkomende voedselveiligheidsrisico’s nodig is. Het kabinet neemt dit advies ter harte door kennis en kunde hierover te bundelen in een speciaal platform.

RIVM

Het RIVM zal het platform vorm gaan geven om zo signalen over voedselveiligheidsrisico’s van verschillende kanten samen te brengen.  Hierbij kan het instituut zijn ervaring met het opzetten van de zoönose risicoanalysestructuur goed benutten.

EFSA

Periodiek zal het nog op te richten platform een overzicht geven van signalen en adviezen over voedselveiligheidsrisico’s. Om dit goed te doen, wordt ook internationale samenwerking gezocht met de Europese Commissie, de Europese lidstaten en EFSA.

Voorzorgsbeginsel

De Onderzoeksraad adviseert het ‘voorzorgsbeginsel’ te operationaliseren. Dit betekent dat als de situatie daarom vraagt de primair verantwoordelijke minister aan zet is zodat de NVWA snel kan handelen in een voedselveiligheidscrisis. De NVWA past dus alleen in nauwe samenspraak met de minister het voorzorgsbeginsel toe.

In het voorzorgsbeginsel is vastgelegd dat wanneer in specifieke situaties nog onvoldoende  wetenschappelijke zekerheid is over gezondheidsrisico’s voorlopige maatregelen getroffen kunnen worden. Die moeten dan nodig zijn  om gezondheidsbescherming te waarborgen, zonder daarbij de handel niet meer dan nodig te belemmeren. De voorlopige maatregelen dienen rekening te houden met economische, technische en economische haalbaarheid.

Risicomanagement en risicoanalyse

Het hanteren van het voorzorgsbeginsel mag niet worden overgelaten aan wetenschappelijke experts van het RIVM en de NVWA, vindt de Onderzoeksraad. “Risicomanagement mag niet vermengd raken met risicobeoordeling. Het is daarbij belangrijk dat de NVWA in voorkomende gevallen snel kan ingrijpen”, zo staat in de Kamerbrief over ‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s.

Ook zal het op te richten platform ernaar streven zoveel mogelijk nieuwe technieken in te zetten bij het opsporen van risico’s. Te denken valt aan WGS, al is dat nu best nog een tijdrovend proces. In de komende periode wordt daarom toegewerkt naar ‘het meer routinematig’ inzetten van de techniek.

Capaciteit NVWA

Een zelfstandige coördinerende eenheid voor het opsporen van voedselveiligheidsrisico’s zal een flink beslag leggen op de capaciteit van de NVWA en het RIVM, weet ook het kabinet. Mogelijk verandert hierdoor het takenpakket van de voedselautoriteit. “Herbezinning” heet dat in vakjargon.

 

Reageer op dit artikel